ISSN 2311-6951; eISSN 1996-353X

Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) – фахове видання, широкого профілю, що висвітлює наукові досягнення молодих вчених в сфері клінічної та теоретичної медицини, фармації та стоматології.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (УНММЖ) – фахове видання зі спеціальностей:

221 - Стоматологія
222 - Медицина
224 - Технології медичної діагностики та лікування
225 - Медична психологія
226 - Фармація, промислова фармація
227 - Фізична терапія, ерготерапія
228 - Педіатрія
229 - Громадське здоров’я


Посилання на інформацію про поширення COVID-19

СВІТОВА СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ