Головний редактор:

Земсков Сергій Володимирович

д-р мед. наук, професор, кафедра загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Заступники головного редактора:

Наумова Людмила Олександрівна, к. мед. наук, асистент, кафедра дерматології та венерології з курсом косметології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Ніколаєнко Софія Ігорівна, виконуючий обов’язки завідувача відділу наукової роботи студентів НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Відповідальний секретар

Гринзовська Анастасія Анатоліївна, НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Голова редакційної колегії

Кучин Юрій Леонідович, д-р мед. наук, професор, кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Члени редакційної колегії:

Благая Анна Вікторівна, к.мед.н., доцент, кафедра гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Бурлака Євгенія Анатоліївна, канд. мед. наук, асистент, кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Вельчинська Олена Василiвна, д-р фарм. наук, к.х.н., професор, кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця Україна

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Гичка Сергій Григорович, д-р мед. наук, професор, кафедра патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Гололобова Катерина Олександрівна, канд. філос. наук, доцент, кафедра філософії, біоетики та історії медицини. НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Гринзовський Анатолій Михайлович, д-р мед. наук, професор, кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Гур'янов Віталій Григорович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра медичної і біологічної фізики НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Дєєва Юлія Валеріївна, д-р мед. наук, професор, кафедра оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Демиденко Ярослава Сергіївна, канд. філ. наук, старший викладач, кафедра філософії, біоетики та історії медицини НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Журавель Ірина Олександрівна, док. хім. наук, професор, кафедра клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації Харківська медична академія післядипломної освіти

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Зайченко Ганна Володимирівна, д-р мед. наук, професор, кафедра фармакології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Захараш Юрій Михайлович, д-р мед. наук, професор, кафедра хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Кобиляк Назарій Михайлович, к.мед.н., доцент, кафедра ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Копчак Андрій Володимирович, д-р мед. наук, професор, кафедра стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Косяченко Костянтин Леонідович, д-р фарм. наук, професор, кафедра організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця Україна

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Логвиненко Ірина Петрівна, к.мед.н., доцент, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Маланчук Владислав Олександрович, д-р мед. наук, професор, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Мельник Володимир Степанович, д-р мед. наук, професор, кафедра неврології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Омельчук Сергій Тихонович, д-р мед. наук, професор, кафедра гігієни та екології №1 НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Петелицька Любов Богданівна, асистент, кафедра внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця Україна

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Полова Жанна Миколаївна, д-р фарм. наук, доцент, кафедра аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О.О. Богомольця Україна

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Понятовський Вадим Анатолійович, к.мед. наук, доцент, кафедра мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Приходько Ігор Іванович, д-р псих. наук, професор, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Сидорчук Олег Ігорович, к.мед. наук, доцент, кафедра онкології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Сокуренко Людмила Михайлівна, д-р мед. наук, професор, кафедра гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Хайтович Микола Валентинович, д-р мед. наук, професор, кафедра клінічна фармакологія з психофармакологією НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Худецький Ігор Юліанович, д-р мед. наук, професор, кафедра біобезпеки і здоров’я людини Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Чернишов Павло Вікторович, к. мед. наук, доцент, кафедра дерматології та венерології з курсом косметології НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Шепетько Євген Миколайович, д-р мед. наук, професор, кафедра хірургії №3 НМУ імені О.О.Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Яременко Олег Борисович, д-р мед. наук, професор, кафедра внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar ProfileWellner Ulrich Friedrich, PhD., Assoc. Prof. University of Lubeck, Lubeck, Germany

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar ProfileQuinn John, MD., PhD. Charles University in Prague, Prague , Czech Republic

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar ProfilePerks Anthony Graeme Bowman, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile


Donizy Piotr, PhD. Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Scopus Profile
Orcid Profile
Рublons Profile
Web of Science Profile
Google Scholar Profile