Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Офіційні вимоги до публікацій, що надходять в науковий журнал «Український науковий медичний молодіжний журнал»

Матеріали мають бути надіслані до редакції в електронній версії на електронну пошту: usmyj@urk.net

Мінімальна кількість матеріалів (без анотації та посилань) - 20 000 символів!

ЗАВАНТАЖИТИ УГОДУ ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ (DOCX)

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНИЙ ЗРАЗОК СТАТТІ (DOCX)

У структурі кожної статті повинні бути такі елементи:

 • UDC;
 • відомості авторів;
 • заголовок;
 • анотація;
 • ключові слова;
 • вступ ( огляд проблеми в цілому);
 • огляд літератури (аналіз останніх досліджень та публікацій та вибірка не вирішених питань);
 • мета статей;
 • методологія та методи дослідження;
 • результати (основні матеріали з обґрунтуванням результату дослідження);
 • дискусія;
 • висновки, дискусія та рекомендації (висновки та напрямки майбутніх досліджень);
 • підтвердження та фінансування досліджень (за необхідності);
 • внесок авторів (якщо більше одного автора);
 • посилання.

Всі статті перевіряються на плагіат за допомогою StrikePlagiarism.

Вимоги до тексту публікації:

 • праве поле - 20 мм;
 • ліве поле - 20 мм;
 • верхнє поле - 40 мм;
 • нижнє поле - 45 мм;
 • абзац - 5 мм;
 • один інтервал;
 • шрифт Times New Roman, розмір - 12.
 • таблиці - 10 розмір.

У лівій верхній частині сторінки повинно бути відмічено UDC статті.

Відомості авторів: Ім'я та прізвище (повністю) першого автора вказані у першому рядку. Наступний рядок - для наукового ступеня, вченого звання, посади, прізвища університету / робочого місця першого автора). Ім'я та прізвище (повністю) другого автора вказуються у наступному рядку. Наступний рядок - це науковий ступінь, вчене звання, посада та назва університету / робочого місця другого автора) тощо (якщо кількість авторів більша).

Потім вказується заголовок статті.

Анотація. Єдиний абзац. Анотація не повинна бути менше 2500 знаків. Текст анотації повинен бути стислим, чітким, без довідникової інформації, з чітким та об'єктивним оглядом основних понять статті.  Не повинні міститися результати, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень і цитат. В анотації слід вказати мету статті, коротко описати внесок автора у вирішення дослідницької проблеми, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, основні висновки дослідження.

Рекомендований шаблон для написання анотації.

 У цьому документі висвітлюються аргументи та контраргументи в рамках наукової / клінічної дискусії з  питання ... Основна мета дослідження - це .... Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми… .. свідчить про те, що ……. Актуальність рішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що ……… .. Дослідження теми… у статті проводиться у такій логічній послідовності: ………. Методичними інструментами методів дослідження були ……. Період дослідження …… Об’єктом дослідження є… У роботі представлені результати оригінального дослідження ……, яке показало, що… .. Дослідження емпірично підтверджує / спростовує …… Результати дослідження можуть бути корисними для….

Виноски робити заборонено.

Ключові слова представлені у статті для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису за допомогою пошукових запитів. Кількість ключових слів (фраз) має бути від 5 до 10, які подаються в алфавітному порядку.

Графіки та формули повинні бути налаштовані в додатках MS OFFICE. Графіки та фігури повинні бути сформовані за допомогою MS Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop, MS Visio або інших програм, надсилаються в окремі файли у розширенні відповідної програми. Усі графіки повинні мати заголовок та номер.

Таблиці та зображення не дозволяються, якщо вони розміщуються на сторінках горизонтальною орієнтацією. Усі таблиці повинні мати заголовок та номер. Роздільна здатність зображення повинна бути не меншою 1080р.

Посилання повинні формуватися відповідно до міжнародних бібліографічних стандартів APA стиль.

Правильні посилання в тексті статті до джерела, зазначеного у списку літератури в кінці статті, має бути наступним:

для джерел з одним автором - вкажіть прізвище автора (Браун, 2019);

для джерел здвома авторами - вкажіть прізвища двох авторів (Адамс та Браун, 2006) або ім’я першого автора, за яким слідують “та ін. ”;

для джерел з декількома авторами - вкажіть прізвище першого автора з подальшим написанням “та ін. ”(Браун та ін., 2019).

Посилання повинні бути перераховані в алфавітному порядку за прізвищем першого автора в кінці статті. Посилання на інші публікації повинні бути ретельно перевірені на повноту та точність.

Більш детальна інформація у додатковому файлі PDF.

Список посилань:

 • необхідні посилання на джерела статистичних даних;
 • обов'язкові посилання на публікації досліджень;
 • кількість посилань на книги, підручники та опубліковані статті - не більше двох;
 • посилання на власні публікації дозволені лише тоді, коли це необхідно;
 • твори авторів, імена яких згадуються в тексті, повинні бути в бібліографії до цієї статті і повинні мати відповідні посилання в тексті матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси повинні відкривати безпосередньо документ;
 • всі джерела, які представлені у довідковому списку, повинні мати відповідні посилання в текстовому матеріалі.

Текст манускрипту необхідно вставити у трафарет (Template)

Інформація про авторів (надсилається у додатковому документі):

 1. Ім'я та прізвище (повністю).
 2. 2. Національність.
 3. Країна.
 4. Вчений ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Електронна пошта.
 7. ORCID.
 8. Researcher ID.
 9. Scopus ID.

Якщо стаття не відповідає стандартам та вимогам журналу або складається з великої кількості плагіату, редакція може відмовитися від рецензування статті.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.