Переваги для авторів

Переваги публікації в УНММЖ:

  • наявність журналу у Переліку наукових фахових видань України
  • присвоювання статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI);
  • можливість електронного надання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;
  • відповідність друкованої та електронної версії журналу міжнародним стандартам;
  • безкоштовна публікація статей;
  • наявність електронної версії журналу в багатьох бібліотеках світу;
  • безкоштовне поширення електронної версії у мережі Інтернет;
  • можливість подачі статей на одній з трьох мов: українською, англійською, або російською;
  • увага редакційної колегії до кожного автора та відкритість до спілкування.