Подача статті

На даний момент подача статті можлива двома шляхами:

  1. Зареєструватися на нашому сайті
  2. Надсилання матеріалів до редакції в електронній версії на електронну пошту: usmyj@nmu.ua

Остаточний перехід на подачу матеріалів тільки через реєстрацію на сайті відбудеться до кінця 2020 року.

КРИТЕРІЇ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Журнал УНММЖ здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям:

  • Наукова новизна (відкриття невідомого раніше, унікального механізму будь-якого процесу або явища, чи отримані нові оригінальні факти)
  • Формування мети/завдань (чіткі, конкретні, відповідні змісту статті)
  • Форма подачі матеріалів (дизайн, сформований відповідно до мети/завдань дослідження, представлений графічно або в тексті, обробка матеріалів з використанням сучасних біостатичних методів з визначенням достовірності отриманих результатів)
  • Обговорення результатів (логічно побудоване з посиланнями на дослідження та з урахуванням сучасних тенденцій розвитку у відповідній галуззі медицини, з висвітленням сильних і слабких сторін власного дослідження)
  • Бібліографія (переважно джерела останніх 5 років)