Подача статті

На даний момент подача статті можлива двома шляхами:

 1. Зареєструватися на нашому сайті
 2. Надсилання матеріалів до редакції в електронній версії на електронну пошту: usmyj@nmu.ua

Остаточний перехід на подачу матеріалів тільки через реєстрацію на сайті відбудеться до кінця 2022 року.

ЗАВАНТАЖИТИ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ (PDF)

ЗАВАНТАЖИТИ АВТОРСЬКУ ДЕКЛАРАЦІЮ (PDF)

При подачі статті необхідно надіслати скановану копію підписаних документів котрі розміщено на сайті  та оформити  інформацію про кожного з авторів (надсилається у додатковому документі):

 1. Ім'я та прізвище (повністю).
 2. Афіліація (місце роботи)
 3. Адреса.
 4. Вчений ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Електронна пошта.
 7. ORCID
 8. Publons
 9. Researcher ID
 10. Scopus ID
 11. Адреса для кореспонденції (CORRESPONDING AUTHOR): Прізвище та ім’я автора, адреса, номер телефону та адресу електронної пошти автора (англійською мовою).

КРИТЕРІЇ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Журнал УНММЖ здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям:

 • Наукова новизна (відкриття невідомого раніше, унікального механізму будь-якого процесу або явища, чи отримані нові оригінальні факти)
 • Формування мети/завдань (чіткі, конкретні, відповідні змісту статті)
 • Форма подачі матеріалів (дизайн, сформований відповідно до мети/завдань дослідження, представлений графічно або в тексті, обробка матеріалів з використанням сучасних біостатичних методів з визначенням достовірності отриманих результатів)
 • Обговорення результатів (логічно побудоване з посиланнями на дослідження та з урахуванням сучасних тенденцій розвитку у відповідній галуззі медицини, з висвітленням сильних і слабких сторін власного дослідження)
 • Бібліографія (переважно джерела останніх 5 років)