КЛІНІЧНЕ ТА ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ НЕЙРОІНФЕКЦІЯМИ

  • А.І. Марков Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • С.О. Крамарьов Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Ключові слова: шлунково-кишковий тракт, гепатобіліарна система, нейроінфекції, діти.

Анотація

Актуальність. При тяжких формах інфекційних захворювань окрім локального запалення можуть відбуватись вторинні ураження ураження органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Мета дослідження. Вивчити семіотику та епідеміологію гастроінтестинальних симптомів у дітей з гострими нейроінфекціями.

Матеріал та методи. Дослідження обсерваційне, ретроспективне, типу “випадок-контроль”. Був проведений аналіз історій хвороби дітей віком від 1 місяця до 18 років, які проходили стаціонарне лікування з приводу гострих нейроінфекцій (менінгіт, енцефаліт та енцефаломієлополінейропатія).

Результати та їх обговорення. Дослідження включало 117 дітей з гострими інфекційними ураженнями нервової системи. Клінічні симптоми ураження ШКТ спостерігались у 83 (70,9%) дітей. В симптоматиці переважали порушення моторики кишечника: закреп та діарея. Прояви ураження гепатобіліарної системи у вигляді підвищення трансаміназ (АЛТ, ЛФ, ГГТП) та/або змін при ультразвуковому дослідженні (збільшення розмірів, дифузні структурні зміни) спостерігались у 39,1% хворих. Серед лабораторних показників підвищені рівні АЛТ спостерігались у 8,3% пацієнтів, білірубін був підвищений тільки у однієї дитини, лужна фосфатаза була вище вікової норми у 11,8%, підвищення ГГТП вище вікової норми спостерігалось у 31,3% хворих. Рівень біомаркеру I-FABP був підвищений у 86,4% хворих, L-FABP – підвищений у всіх (100%) пацієнтів. Клінічні прояви гастроінтестинальної дисфункції (наявність принаймні одного з гастроінтестинальних симптомів) мали зворотний зв’язок з віком дитини (rpb=-0,19, p=0,033), корелювали з перебуванням у ВАІТ (ВШ=+5,25 ДІ: 1,62-16,97), проведенням штучної вентиляції (ВШ=+4,5 ДІ: 1,00-21,69), рівнем I-FABP (rpb=0,34, p=0,019).

Висновки. Серед гастроінтестинальних симптомів при гострих нейроінфекціях у дітей найчастіше зустрічаються порушення моторики кишечника у вигляді констипації та діареї. Ураження гепатобіліарної системи переважно проявляються помірними змінами лабораторних показників. Біомаркери I-FABP та L-FABP являються високочутливими тестами для діагностики ураження ШКТ і гепато-біліарної системи

Опубліковано
2017-07-03
Як цитувати
Марков , А., & Крамарьов , С. (2017). КЛІНІЧНЕ ТА ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ НЕЙРОІНФЕКЦІЯМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(103), 26-31. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/109