ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • А.М. Ніколайчик ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро, Україна
  • Ю.В. Козлова ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро, Україна
  • Т.В. Колесник ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, деменція, депресія, стрес, тривога.

Анотація

Метою роботи було вивчити вплив підвищеного артеріального тиску та стресових факторів на психоемоційний стан у пацієнтів похилого віку. Патогенетично обґрунтувати емоційно афективні порушення у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Матеріали і методи. Обстежено 45 пацієнтів, які були розподілені на дві групи – основну та контрольну. До основної групи включено 28 пацієнтів з діагнозом ГХ ІІІ стадії, віком від 60 до 95 років (83 ± 1,09 років). В основній групі 20 хворих (72%) мали поєднання ГХ з ішемічною хворобою серця, стенокардією напруження ІІІ ФК, у 4-х (14%) хворих ГХ була ускладнена постінфарктним кардіосклерозом, у 4-х (14%) – порушенням мозкового кровообігу. Контрольна група складалася із 17 нормотензивних пацієнтів без наявності серцево-судинних захворювань, віком від 61 до 77 років (67,8 ± 0,93 року). Групи були зіставні за віком та статтю пацієнтів.

Результати. Дане дослідження показало значні відмінності між двома групами хворих. У хворих на артеріальну гіпертензію рівень тривоги збільшений на 20 %, депресії на 27 % і стресу також на 27 %. Стресове напруження в цій роботі можна розглядати як фактор ризику розвитку стійкого підвищення артеріального тиску по причині активації симпатоадренолової системи, що в результаті призводить до негативного впливу артеріальної гіпертензії на дорсолатеральну лобну кору внаслідок патологічних змін у структурі судинної стінки. Встановлено збільшення рівня тривоги на 20%, депресії та стресу по 27% відповідно в основній групі спостереження.

Висновок. Дані, які отримані в ході даної роботи, безперечно, потребують більш масштабних клінічних досліджень, проте свідчать про деяку залежність впливу артеріальної гіпертензії на структури головного мозку, в першу чергу на стріальний комплекс і дорсолатеральну лобну кору, які в ході порушень втрачають певні зв’язки. Крім того, у пацієнтів похилого віку основної групи спостерігається порушення мозкового кровопостачання, яке призводить до когнітивних функцій та у майбутньому може стати причиною геріатричної деменції.

Опубліковано
2018-09-14
Як цитувати
Ніколайчик , А., Козлова , Ю., & Колесник , Т. (2018). ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(106), 21-25. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/11