ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НОВИХ В УКРАЇНІ ПЕСТИЦИДІВ ОКСАТІАПІПРОЛІНУ ТА ФЛУФЕНАЦЕТУ У ВОДІ ВОДОЙМ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • О.О. Новохацька Кафедра гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
  • О.П. Вавріневич Кафедра гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
  • Т.І. Зінченко Кафедра гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
  • А.І. Сирота Кафедра гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Ключові слова: вода, фунгіциди, гербіциди, гранично допустима концентрація

Анотація

Для запобігання і зменшення негативного впливу пестицидів на здоров’я населення слід обґрунтовувати безпечні рівні їх залишків у воді. Враховуючи той факт, що в Україні відсутні гігієнічні нормативи нових сполук оксатіапіпроліну та флуфенацету у воді водойм, метою роботи було гігієнічне обґрунтування гранично допустимих концентрацій (ГДК) нових пестицидів оксатіапіпроліну та флуфенацету у воді водойм господарсько-побутового призначення. Експериментальні дослідження з обґрунтування нормативів у воді проведені в лабораторних умовах з використанням фізико-хімічних, органолептичних, фотометричних, хроматографічних та статистичних методів аналізу. У результаті проведених експериментальних досліджень встановлені порогові концентрації оксатіапіпроліну та флуфенацету за впливом на органолептичні властивості води на рівні 0,02 мг/дм3 та 0,2 мг/дм3 (запах при 20 і 60°С); на загальний санітарний режим 0,0002 мг/дм3 і 0,002 мг/дм3 та за санітарно-токсикологічним показником шкідливості 0,2 мг/дм3 і 0,02 мг/дм3, відповідно. Отримані результати дозволили встановити лімітуючу ознаку шкідливості (загальносанітарну) і науково обґрунтувати ГДК оксатіапіпроліну у воді на рівні 0,0002 мг/дм3, флуфенацету – 0,002 мг/дм3.

Опубліковано
2017-07-03
Як цитувати
Новохацька , О., Вавріневич , О., Зінченко , Т., & Сирота , А. (2017). ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НОВИХ В УКРАЇНІ ПЕСТИЦИДІВ ОКСАТІАПІПРОЛІНУ ТА ФЛУФЕНАЦЕТУ У ВОДІ ВОДОЙМ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(103), 32-37. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/110