ОСОБЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ МУКОВІСЦИДОЗІ

  • Артем Малиш Студент V курсу, 8-ї групи 2-го медичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
  • Федір Притков Студент V курсу, 7-ї групи 2-го медичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
  • Наталія Морозова Д.мед.н., доцент кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О. Богомольця
  • Михайло Ткаченко Д.мед.н., професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О. Богомольця
Ключові слова: діагностичне зображення, диференційна діагностика, кістозний фіброз, комп’ютерна томографія, муковісцидоз, мукоїдні пробки, цифрова рентгенографія

Анотація

Метою нашого дослідження було уточнення можливостей променевої діагностики у виявленні змін легень при муковісцидозі у дорослих, а також встановлення місця комп’ютерної томографії в діагностичному алгоритмі. Ми послідовно проаналізували результати променевих досліджень 5 пацієнтів у віці від 19 до 25 років з діагнозом МВ підтвердженим потовими пробами і генетичними дослідженнями. З вересня 2017-2018 рр. хворі знаходились на лікуванні в інфекційному відділенні №2 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва з приводу ускладнень основного захворювання. Хворі середнього та тяжкого ступеня тяжкості, ДН II, III ступенів. Пацієнтам в динаміці виконувалась цифрова рентгенографія органів грудної порожнини на апараті «Radrex» фірми Toshiba. Всіх об’єднував досить молодий вік, тілобудова зниженого харчування, невеликий зріст та достатньо тривалий, з раннього дитячого віку, анамнез захворювань органів дихання, ГРВІ, бронхіту, запалень гайморових пазух. Було доведено, що результати отримані за допомогою рентгенографії є типовими при МВ, але не специфічними, так як зустрічаються і при інших дифузних захворюваннях легень. За допомогою МСКТ нами було виявлено провідні променеві симптоми МВ, такі як: тотальне системне ураження бронхолегеневих структур, двобічний характер бронхоектазії. Наявність вираженої, не менше 200% від вихідних розмірів, дилатації бронхів всіх порядків з ущільненням і потовщенням їх стінок: симптом “перстня” і симптом “парних смуг” та заповнення різко розширених бронхів всіх калібрів в'язким секретом з утворенням мукоїдних пробок.

Висновки. Результати отримані за допомогою рентгенографії є типовими при МВ, але не специфічними, так як зустрічаються і при інших дифузних захворюваннях легень. Комп’ютерна томографія має найбільшу діагностичну цінність для виявлення тонких структурно-функціональних змін, характерних для муковісцидозу. Також встановлено, що вираженість морфологічних змін при муковісцидозі збільшується з віком пацієнтів. Використання КТ як першої ланки в діагностиці легеневої патології у підлітків та дорослих може покращити раннє виявлення даного захворювання та пришвидшити очікувані результати у лікуванні пацієнтів.

Посилання

Bulgakova, T. V., Ses`, T. P., Surkova, E. A., Zheleny`na, L. A., & Gemby`czkaya, T. E. (2000).Osobennosty` vospaly`tel`nogo processa u bol`nыx mukovy`scy`dozom. Medy`cy`nskaya y`mmunology`ya, 2(4) [Features of the inflammatory process in patients with cystic fibrosis.][Medical Immunology, 2 (4)] [in Russian]
Burns, J. L., Emerson, J., Stapp, J. R., Yim, D. L., Krzewinski, J., Louden, L., ... & Clausen, C. R. (1998). Microbiology of sputum from patients at cystic fibrosis centers in the United States. Clinical Infectious Diseases, 27(1), 158-163.
Cain, C. (2012). Cystic fibrosis two-step. SciBX: Science-Business eXchange, 5(8).
Cholon, D. M., Quinney, N. L., Fulcher, M. L., Esther, C. R., Das, J., Dokholyan, N. V., ... & Gentzsch, M. (2014). Potentiator ivacaftor abrogates pharmacological correction of ΔF508 CFTR in cystic fibrosis. Science translational medicine, 6(246), 246ra96-246ra96
Cystic Fibrosis Foundation. (2013). Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry 2012 Annual Data Report.
Doring G. (2002). Chronic lung infection in cystic fibrosis // International congress and symposium series. 254. 5–15.
Flume, P. A., Liou, T. G., Borowitz, D. S., Li, H., Yen, K., Ordoñez, C. L., ... & VX 08-770-104 Study Group. (2012). Ivacaftor in subjects with cystic fibrosis who are homozygous for the F508del-CFTR mutation. Chest, 142(3), 718-724.
Heeley M.E., Woolf D.A., Heeley A.F. Indirect measurements of sweat electrolyte concentration in the laboratory diagnosis of cystic fibrosis // Arch. Dis. Child. 2000. Vol.82. P.420–424.
Kapranov, N. Y`. (2006). Mukovy`scy`doz–sovremennoe sostoyany`e problemi. Pul`monology`ya, 3(npy`l.), 3. [Cystic fibrosis - the current state of the problem.] [Pulmonology, 3(examp.), 3.] [in Russian]
Karczeski, B. A., & Cutting, G. R. (2006). Diagnosis of cystic fibrosis, CFTR-related disease and screening. In Cystic Fibrosis in the 21st Century (Vol. 34, pp. 69-76). Karger Publishers.
Kerem, B. S., Rommens, J. M., Buchanan, J. A., Markiewicz, D., Cox, T. K., Chakravarti, A., ... & Tsui, L. C. (1989). Identification of the cystic fibrosis gene: genetic analysis. Science, 245(4922), 1073-1080.
Koch, C. (2002). Early infection and progression of cystic fibrosis lung disease. Pediatric pulmonology, 34(3), 232-236
Kuo, W., Kemner-van de Corput, M. P., Perez-Rovira, A., De Bruijne, M., Fajac, I., Tiddens, H. A., & Van Straten, M. (2016). Multicentre chest computed tomography standardisation in children and adolescents with cystic fibrosis: the way forward. European Respiratory Journal, 47(6), 1706-1717.
Lowe, C. U., May, C. D., & Reed, S. C. (1949). Fibrosis of the pancreas in infants and children: a statistical study of clinical and hereditary features. American journal of diseases of children, 78(3), 349-374.
Pasteur, M. C., Helliwell, S. M., Houghton, S. J., Webb, S. C., Foweraker, J. E., Coulden, R. A., ... & Keogan, M. T. (2000). An investigation into causative factors in patients with bronchiectasis. American journal of respiratory and critical care medicine, 162(4), 1277-1284.
Phuan, P. W., Veit, G., Tan, J. A., Finkbeiner, W. E., Lukacs, G. L., & Verkman, A. S. (2015). Potentiators of Defective ΔF508–CFTR Gating that Do Not Interfere with Corrector Action. Molecular pharmacology, 88(4), 791-799.
Ramsey, B. W., Davies, J., McElvaney, N. G., Tullis, E., Bell, S. C., Dřevínek, P., ... & Moss, R. (2011). A CFTR potentiator in patients with cystic fibrosis and the G551D mutation. New England Journal of Medicine, 365(18), 1663-1672.
Riordan, J. R., Rommens, J. M., Kerem, B. S., Alon, N., Rozmahel, R., Grzelczak, Z., ... & Chou, J. L. (1989). Identification of the cystic fibrosis gene: cloning and characterization of complementary DNA. Science, 245(4922), 1066-1073.
Rommens, J. M., Iannuzzi, M. C., Kerem, B. S., Drumm, M. L., Melmer, G., Dean, M., ... & Hidaka, N. (1989). Identification of the cystic fibrosis gene: chromosome walking and jumping. Science, 245(4922), 1059-1065.
Rybacka, A., & Karmelita-Katulska, K. (2016). The Role of Computed Tomography in Monitoring Patients with Cystic Fibrosis. Polish journal of radiology, 81, 141.
Tiddens, H. A., Stick, S. M., & Davis, S. (2014). Multi-modality monitoring of cystic fibrosis lung disease: the role of chest computed tomography. Paediatric respiratory reviews, 15(1), 92-97.
Welsh, M. J., & Liedtke, C. M. (1986). Chloride and potassium channels in cystic fibrosis airway epithelia.
Zheleny`na, L. A., Efy`mova, N. S., Orlov, A. V., Kuropatenko, M. V., Ses`, T. P., Bulgakova, T. V., & Surkova, E. A. (2006). Atopy`ya y` gy`perreakty`vnost` bronxov pry` bronxoobstrukty`vnom sy`ndrome u bol`nыx mukovy`scy`dozom. Allergology`ya, 1, 10-14.[Atopy and bronchial hyperreactivity at bronchial obstructive syndrome in patients with cystic fibrosis]. [Allergology, 1, 10-14.][in Russian]
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Малиш , А., Притков , Ф., Морозова , Н., & Ткаченко , М. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ МУКОВІСЦИДОЗІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(110), 13-20. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(110).2019.13-20