ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ КОЛАГЕНУ У ЖІНОК ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З СТРЕСОВИМ НЕТРИМАННЯМ СЕЧІ НА ТЛІ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА ЛАЗЕРНОГО ЛІКУВАННЯ

  • Анна Мельниченко Студентка VI курсу НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
  • Марина Пучко Асистент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
  • Тетяна Ковалюк К.мед.наук, доцент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
  • Ігор Усевич Доцент, к.мед.наук, доцент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
Ключові слова: антидепресант із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну, маркери синтезу колагену I типу (Total P1NP) та колагену III типу (Total P3NP), маркер резорбції (дезоксипіридинолін Pyriliks – D) сполучної тканини, недиференційована дисплазія сполучної тканини, стресове нетримання сечі, пременопаузальний вік, фракційний СО2-лазер.

Анотація

Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання впливу недиференційованої дисплазії сполучної тканини на розвиток стресового нетримання сечі у жінок пременопаузального віку та підходи до лікування даної патології. Основною метою проведеного дослідження є визначення особливостей обміну колагену у жінок пременопаузального віку зі стресовим нетриманням сечі для удосконалення тактики лікування та розробки диференціального підходу до профілактики розвитку даної патології в майбутньому. Систематизація даних літературних джерел та відсутність єдиного підходу до лікування стресового нетримання сечі у жінок пременопаузального віку засвідчила необхідність пошуку нових підходів до лікування даного захворювання, які впливатимуть на етіопатогенетичні ланки виникнення стресового нетримання сечі у даної категорії гінекологічних пацієнток. Актуальність дослідження даної патології полягає у тому, що стресове нетримання сечі – це проблема, яка суттєво знижує якість життя жінок в пременопаузі, стає причиною замкненості та невпевненості в собі, а в певних випадках може призводити й до психологічних порушень. Методика проведення дослідження полягала в проспективному клініко-статистичному обстеженні, до якого було залучено 133 пацієнтки пременопаузального віку зі стресовим нетриманням сечі, яких в залежності від призначеної терапії було розподілено на дві групи. До основної групи увійшли 57 жінок зі стресовим нетриманням сечі пременопаузального віку, яким з метою корекції проявів захворювання була запропонована лазерна терапія. Групу порівняння сформували 76 пацієнток пременопаузального віку зі стресовим нетриманням сечі, які отримували консервативне лікування. Всім пацієнткам обстежених груп, крім загально-клінічного обстеження, проводилось визначення маркерів синтезу (Total P1NP, Total P3NP) та резорбції (дезоксипіридинолін PyriliksD) сполучної тканини на початковому рівні, одразу після лікування та через 6 місяців лікування, тривалість дослідження становила десять місяців. Результати клінічного дослідження продемонстрували, що у даної категорії пацієнток на тлі застосування лазерної терапії відмітився достовірно-позитивний ефект, отриманий в результаті лікування, спрямованого на підвищення середнього рівня маркеру синтезу колагену I типу та зниження середнього рівня маркеру синтезу колагену III типу, а також нормалізації середнього рівня маркера резорбції сполучної тканини. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що використання лазерної терапії є патогенетично-обумовленим, адже його позитивний ефект реалізується шляхом впливу на сполучну тканину сечо-статевої діафрагми, стимуляцію вироблення колагену І типу та синергічне пригнічення продукції колагену ІІІ типу та Pyriliks-D. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для лікарів гінекологічних стаціонарів, лікарів загальної практики і сімейної медицини та лікарів жіночих консультацій.

Посилання

Аполихина, И. А., Горбунова, Е. А., & Одинокова, В. А. (2014). Малоинвазивные инновационные лазерные технологии в гинекологической практике. Акушерство и гинекология, (11), 17-22.
Арсентьев, В. Г., Середа, Ю. В., Тихонов, В. В., Ярыгина, С. В., & Шабалов, Н. П. (2011). Дисплазии соединительной ткани-конституциональная основа полиорганных нарушений у детей и подростков. Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского, 90(5).
Безменко, А. А., Шмидт, А. А., Коваль, А. А., & Карпищенко, Ж. М. (2014). Консервативные методы лечения недержания мочи при напряжении у женщин. Вестник Российской военно-медицинской академии, (1), 227-232.
Вдовиченко, Ю. П., Луценко, Н. С., & Люлько, А. А. (2016). Оценка методов лечения недержания мочи у больных с пролапсом органов малого таза (Обзор литературы). Здоровье женщины, (2), 30-35.
Гаспаров, А. С., Дубинская, Е. Д., Бабичева, И. А., Лаптева, Н. В., & Дорфман, М. Ф. (2014). Роль дисплазии соединительной ткани в акушерско-гинекологической практике. Казанский медицинский журнал, 95(6).
Горовий, В. І., Потєха, О. В., Потєха, Ю. Б., Костюченко, С. А., & Горовий, О. В. Перші результати інтравагінального ультразвукового дослідження сфінктера уретри у жінок із стресовим нетриманням сечі. In урология, андрология, нефрология–2016: Материалы научно-практической конференции/Под ред. ВН Лесового, ИМ Антоняна и др.–Харьков, 2016.-339 с..
Касян, Г. Р., Тупикина, Н. В., Гвоздев, М. Ю., & Пушкарь, Д. Ю. (2014). Пролапс тазовых органов и скрытое недержание мочи при напряжении. Экспериментальная и клиническая урология, (1), 98-102.
Неймарк, А. И. (2013). Недержание мочи у женщин. ГЭОТАР-Медиа.
Чечулина, О. В., Данилова, О. В., & Орлова, Ю. А. (2012). Соматическое и репродуктивное здоровье девочек-подростков при синдроме соединительнотканной дисплазии. Практическая медицина, (9 (65)).
Fistonić, N., Fistonić, I., Lukanovič, A., Guštek, Š. F., Turina, ISB, & Franić, D. (2015). Перша оцінка короткочасної ефективності лікування Er: YAG лазером при стресовому нетриманні сечі у жінок: перспективне когортне дослідження. Клімактеричний , 18 (sup1), 37-42.
Gaviria, J. E., & Lanz, J. (2012). Laser vaginal tightening (LVT)–evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome. J Laser Heal Acad, 1, 59-66.
Minassian, VA, Stewart, WF, & Wood, GC (2008). Нетримання сечі у жінок: відмінність оцінок поширеності та факторів ризику. Акушерство та гінекологія , 111 (2), 324-331.
Ogrinc, UB, Senčar, S., & Lenasi, H. (2015). Нове малоінвазивне лазерне лікування нетримання сечі у жінок. Лазери в хірургії та медицині , 47 (9), 689-697.
Salvatore, S., Maggiore, ULR, Athanasiou, S., Origoni, M., Candiani, M., Calligaro, A., & Zerbinati, N. (2015). Гістологічне дослідження впливу мікроаблативного фракційного СО2-лазера на атрофічну тканину піхви: дослідження ex vivo. Менопауза , 22 (8), 845-849.
Чжу, Л., Ланг, Дж., Лю, К., Хань, С., Хуан, Дж., І Лі, X. (2009). Епідеміологічне дослідження жінок з нетриманням сечі та чинниками ризику стресового нетримання сечі в Китаї. Менопауза , 16 (4), 831-836.
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Мельниченко , А., Пучко, М., Ковалюк , Т., & Усевич , І. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ КОЛАГЕНУ У ЖІНОК ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З СТРЕСОВИМ НЕТРИМАННЯМ СЕЧІ НА ТЛІ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА ЛАЗЕРНОГО ЛІКУВАННЯ . Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(110), 21-30. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(110).2019.21-30