ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ З ХОЗЛ В ДИНАМІЦІ ГОСПІТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ

  • С.О. Самойлова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: гіпертонічна хвороба, хронічні обструктивні захворювання легень, гемостаз, тромбо¬цити, агрегація, інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (ІАПФ), блокатори кальцієвих ка¬налів (БКК).

Анотація

Поєднання гіпертонічної хвороби (ГХ) та хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) до¬сить часто зустрічається в клінічній практик. З метою визначення стану функціональної активності тромбоцитів у хворих на ПХ в поєднанні з ХОЗЛ до та після проведеного комплексного лікування нами було обстежено 150 осіб: 15 практично здорових (контроль), 36 хворих на ХОЗЛ 11-111 ступеня без ГХ (І група), 69 хворих на ГХ з супутнім ХОЗЛ (II група) та ЗО пацієнтів з ГХ 2 стадії (III група). В процесі лікування пацієнти з ГХ та з поєднаною патологією були додатково розділені на 2 групи, в залежності від призначеного антигіпертензивного лікування. Одним пацієнтам був призначений лізиноприл по 10 мг 1 раз а добу, другим - амлодипін по 10 мг 1 раз на добу. Нами визначено, що у пацієнтів на ГХ, ХОЗЛ та при їх поєднанні спостерігається підвищення функціональної активності тромбоцитів, яке проявляється у збільшенні ступеню спонтанної агрегації, значній активації індукованої арахідоновою кислотою агре¬гації тромбоцитів. Призначення ІАПФ в якості антигіпертензивного лікування пацієнтам з поєднаним перебігом ГХ і ХОЗЛ призводить до зниження спонтанної агрегації та АК-індукованої агрегації. Лікування пацієнтів з поєднаною патологією з використанням БКК призводить до зниження спонтанної та АДФ- індукованої агрегації. При застосуванні комбінованого лікування пацієнтів з поєднаним перебігом ГХ і ХОЗЛ із застосуванням ІАПФ та БКК слід очікувати на значний позитивний вплив на функцію тромбо¬цитів, який буде проявлятися в зниженні спонтанної, АДФ-індукованої та АК-індукованої агрегації тром¬боцитів.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Самойлова , С. (2016). ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ З ХОЗЛ В ДИНАМІЦІ ГОСПІТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 43-48. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/134