СТАН ЦНС ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ СПОЛУЧНО З ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЮ СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

  • О.М. Науменко ДУ„Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”
  • А. Ю. Шидловський Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, рання діагностика, церебральна гемодинаміка, аудіо¬метрія, електроенцефалографія.

Анотація

В роботі проведено дослідження біоелектричної активності головного мозку за даними електроенце- фалографїї у 75 хворих на ранніх стадіях розвитку сенсоневральної приглухуватості при вертебрально- базилярної судинної недостатності, з яких у 34 хворих (1 група) слух на тони в конвенціональному (0,125- 8) кГц діапазоні частот знаходився в межах норми, а в розширеному (9-16) кГц - був порушений. У 41 паиіснта (2 група) порушення слуху мало місце як конвенціональному, так і в розширеному. Контроль - 20 повністю здорових осіб від 18 до ЗО років.

Виявлено, що вже на ранніх стадіях розвитку сенсоневральної приглухуватості у поєднанні з вертеб- рально-базилярною судинною недостатністю розвиваються явища подразнення коркових структур головного мозку, про що свідчить достовірне збільшення представленості бета-активності в скроне¬вих і потиличних областях головного мозку в порівнянні з контрольною групою здорових нормальночую- чих осіб. Таких хворих доцільно віднести до групи «ризику» і своєчасно проводити їм лікувально-профілак- тичні заходи з урахуванням даних ЕЕГ. Встановлено, що зі збільшенням вираженості сенсоневральної приглухуватості в поєднанні з вертебрально-базилярною судинною недостатністю спостерігається збільшення і функціональних змін у центральній нервовій системі. Більш виражені порушення в коркових структурах головного мозку за даними ЕЕГ виявлені у хворих, де порушення слуху на тони має місце не тільки в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, але і в конвенціональному, часто починаючи з 2-3 кГц. Результати проведених досліджень поглиблюють наші знання про неврологічні прояви у досліджуваних хворих і становлять додаткову функціонально-діагностичну інформацію на ранніх стадіях розвитку сенсоневральної приглухуватості сполучно з вертебрально-базилярною судинною недостатністю, та будуть сприяти цілеспрямованому проведенні лікувально-профілактичних заходів.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Науменко , О., & Шидловський , А. Ю. (2016). СТАН ЦНС ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ СПОЛУЧНО З ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЮ СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 64-69. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/137