ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ МАРКЕРИ В ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕДРАКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА

  • Ю.Г. Коленко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О. В. Каленська КП «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Ключові слова: передракові захворювання, лейкоплакія, епітелій, плоскоклітинний рак, індекс проліфе¬рації, антиген КІ-67.

Анотація

Мета дослідження. Вивчення проліферативної активності епітеліоцитів за експресією антигену КІ-67 у хворих лейкоплакією слизової оболонки порожнини рота.

Матеріал і методи. Для досягнення поставленої мети було проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження 155 пацієнтів з лейкоплакією порожнини рота, які звернулися на кафедру терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в період з 2010 по 2014 рр. Серед них було 87 (56,1%) жінок і 68 (43,9%) чоловіків. Вік пацієнтів коливався від 25 до 70 років, і складав в середньому 46,6 ± 2,63 років. У них були виявлені різні форми лейкоплакії: плоска, підвищена; бородавча¬ста і виразкові форми лейкоплакії.

Результати дослідження. При комплексному клініко-лабораторному дослідженні 155 пацієнтів з клінічним діагнозом лейкоплакія слизової оболонки порожнини рота у 52 (33,6%) спостерігалася плоска, у 40 (25,8%) - підвищена, у 43 (27,7%) - бородавчаста і у 20 (12,9%) ерозивно-виразкова форма лейкоплакії. Встановлені 10 (14%) ділянок незміненої слизової оболонки, 10 (14%) зразків гіперкератозу без атипії, 14 (19%) біоптатів гіперкератозу БІИІ, 15 (21%) випадків гіперкератозу Б/Л/2, 10 (14%) - БІИЗ і 13 (18 %) випадків плоскоклітинного раку.

При оиіни] проліферативної активності клітин епітелію слизової оболонки порожнини рота викорис¬товували індекс проліферації (ІП КІ-67), який визначали в кожному клітинному ряду в незміненому епітелії, при лейкоплакії (без атипії, 5/Л/7, Б/Л/2, Б/Щ) і плоскоклітинному раку СОПР.

Висновок. Таким чином, на тлі загального збільшення проліферативної активності епітеліоцитів в міру зростання Б/Л/, для кожної досліджуваної групи виявлено характерний розподіл проліферуючих клітин в товщі епітелію. Це дозволяє провести диференціальну діагностику між видами лейкоплакії і плоско- клітинним раком СОПР. Для визначення ступеню неоплазії епітелію при ранній діагностиці злоякісної трансформації клітин необхідно враховувати розподіл імунопозитивних клітин в базальному і параба- зальному шарах.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Коленко , Ю., & Каленська , О. В. (2016). ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ МАРКЕРИ В ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕДРАКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 70-75. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/138