МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОМПОЗИЦІЇ З АРГІНІНОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА

  • О.С. Куваєв Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • A.B. Борисенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Г.В. Відерська Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Г.Л. Лєснухіна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: медикаментозна композиція з кардіоаргініном, мікробіологічні дослідження, антибакте¬ріальна активність.

Анотація

Актуальність. Для комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит застосовують різноманітні антибактеріальні препарати (антисептики, антибіотики, протигрибкові і антипрото- зойні препарати), протизапальні препарати, препарати кальцію, антирезорбенти тощо. На сьо¬годнішній день серед цих засобів привертають увагу препарати, які впливають на метаболізм оксиду азоту. Для клінічного використання була запропонована фармакологічна композиція, що містить карді- оаргінін. Перед клінічним застосуванням даної композиції важливо було вияснити її антибактеріальну дію.

Мета: визначення антибактеріальної дії запропонованої медикаментозної композиції на стандартні штами мікроорганізмів та змішану мікрофлору пародонтальних кишень.

Матеріали та методи: для визначення антибактеріальної дії було обрано стандартні штами мікроор¬ганізмів та змішану мікрофлору пародонтальних кишень хворих на генералізований пародонтит. Для визначення протимікробної дії використовували метод дифузії в агар (метод «колодязів»). Результати. Медикаментозна композиція X не показала значних антимікробних особливостей. Мет- рогіл дента подіяв на усі мікроорганізми, з проявленням малої чутливості до препарату. Досліджувана медикаментозна композиція М проявила найбільш виразний антибактеріальний ефект стосовно стан¬дартних штамів мікроорганізмів та змішаної мікрофлори пародонтальних кишень хворих на генералізо¬ваний пародонтит.

Висновки. Високий антибактеріальний ефект модифікованої медикаментозної композиції стосовно змішаної мікрофлори пародонтальних кишень дає підстави для її використання в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Куваєв , О., Борисенко A., Відерська , Г., & Лєснухіна , Г. (2016). МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОМПОЗИЦІЇ З АРГІНІНОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 76-80. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/139