КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • О. В. Черкасова Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: генералізований пародонтит, артеріальна гіпертензія, ясна, комплексне лікування, біпролол, тіотриазолін.

Анотація

Стаття присвячена розроби/ схеми терапії з застосуванням бета-адреноблокаторів, метаболітних та сорбційно-детоксикаиійного препаратів для лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з супутньою есенціальною артеріальною гіпертензією.

У 60 молодих щурів лінії БНРІ з виразною артеріальною гіпертензією досліджені структурні зміни в фун¬кціонально різних клітинах, судинах та нервах ясен, а також їх модифікації в групах тварин з фармаколо¬гічною корекцією гіпертензії (із застосуванням біпрололу, тіотриазоліну та кверцетину). Одержані дані свідчать про суттєві апоптогенні властивості біпрололу. За цих обставин тіотриазолін (застосова¬ний з терапевтичною метою) виявив свої антиапоптозні та протекторні властивості.

Клінічними, лабораторними та морфологічними (світлова та електронна мікроскопія біоптатів ясен) методами у 75 людей (віком від 23 до 44 років) визначено, що запропонована при здійсненому експеримен¬тальному доклінічному дослідженні оптимізаиія комплексної одночасної терапії генералізованого паро¬донтиту та супутньої есенціальної артеріальної гіпертензії (з включенням тіотриазоліну і «Силіксу») має виразний позитивний ефект на усі клінічні прояви генералізованого пародонтиту.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Черкасова , О. В. (2016). КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 81-85. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/140