ВИВЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ НАНОРОЗМІРНОГО ЗАЛІЗА З МЕТОЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ КАПСУЛЬОВАНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ

  • Ж.М. Полова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • І.В. Саханда Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: наночастинки заліза, залізодефіцитна анемія, капсули, тверда лікарська форма

Анотація

Резюме. Стаття присв’ячена дослідженням з фармацевтичної розробки високоефективного препара¬ту нового покоління на основі наночастинок заліза для профілактики і лікування залізодефіцитної анемії та анемії хронічних захворювань. Хоча сучасний ринок лікарських препаратів представлений значним арсеналом протианемійних препаратів, що характеризуються різним вмістом в них заліза та наявні¬стю допоміжних компонентів, які впливають на фармакокінетику різних лікарських форм, але вони не в повній мірі задовольняють вимогам лікарів та патентів. В роботі використані аналітичні, технологічні та біологічні методи дослідження. Розмір та форму отриманих наночастинок визначали методом трансмісійної електронної мікроскопії. В якості активного фармацевтичного інгредієнта використана субстанція наночастинок заліза модифікованих аскорбіновою кислотою, одержаних методом хімічної конденсації у водному cepedoeuuuj шляхом відновлення хлориду заліза (III). Розміри наночастинок оксиду заліза визначають їх фізичні, біологічні і фармакологічні та токсикологічні властивості. Встановлено, що дана субстанція - сферичні наночастинки заліза розміром 40 нм. На підставі експериментальних даних фармацевтична розробка визначає вид лікарської форми, що забезпечує оптимальний терапев¬тичний ефект ліків при мінімумі побічної дії, фармакологічну раціональність, а також зручність при їх зберіганні та використанні. В результаті вивчення проблеми шляху введення препарату обрано вид лікарської форми та шлях введення - тверда форма випуску у вигляді капсул для орального застосування. Комплексне вивчення фізико-хімічних характеристик лікарської речовини на етапі розробки використо¬вується при обґрунтуванні вибору методу оцінки ефективності та безпеки препарату. Субстанція наночастинок заліза охарактеризована за показниками біобезпечності в експериментах in vitro та in vivo. Фармацевтична розробка дає наукове обґрунтування вибору кожної допоміжної речовини, дозволеної до використання у виробництві ліків. Допоміжні речовини утворюють єдину з активним фармацевтич¬ним інгредієнтом систему, властивості якої визначаються і спрямовані на забезпечення необхідної те¬рапевтичної ефективності препарату, саме тому наступний етап дослідження є розробка оптималь¬ного складу твердих желатинових капсул з наночастинками заліза.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Полова , Ж., & Саханда, І. (2016). ВИВЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ НАНОРОЗМІРНОГО ЗАЛІЗА З МЕТОЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ КАПСУЛЬОВАНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 92-95. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/142
Розділ
Фармація, промислова фармація