РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В МОДЕРНІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

  • Віталій Чопчик К.мед.н., в.о. заступника директора з медичної частини Стоматологічного медичного центру НМУ імені О. О. Богомольця
Ключові слова: державно - приватно партнерство, модель УСК.

Анотація

Мета дослідження обґрунтування можливості використання державно-приватного партнерства (ДПП) як інструменту інноваційного розвитку університетських клінік та розробити приблизну модель університетської стоматологічної клініки на принципах державно-приватного партнерства.

Матеріали та методи дослідження для досягнення поставленої мети у роботі застосовувалися загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний і структурно-функціональний підходи. Інформаційною базою дослідження виступили наукові праці вітчизняних і зарубіжних спеціалістів з ДПП та менеджменту.

Результати дослідження у статті висвітлюють розвиток університетських клінік на принципах ДПП на прикладі розробленої моделі університетської стоматологічної клініки - як основного інструменту досягнення стабільного їх розвитку в довгостроковому періоді.

Висновки з урахуванням досвіду країн Заходу, економічної ситуації України, обґрунтована більш ефективна форма організації університетських клінік на принципах ДПП, яка аргументовано формує стратегічну мету їх розвитку і визначає напрямки на реалізацію функцій відповідно до світових стандартів.

Посилання

Гойда, Н. Г. (2012). Державно-приватне партнерство в діяльності лікарні: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні. Східноєвроп. журн. громад. здоров’я, (2/3), 68-71.
Степанова, О. В. (2014). Стратегічні орієнтири розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я України. Ефективна економіка, (6).
Тараненко, І. В., & Охінько, О. В. (2011). Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, (1), 4.
Варнавский, В. Г. (2010). Государственно-частное партнерство в здравоохранении: зарубежный опыт. Управление здравоохранением, (1), 9-15.
Гусев, В. В., & Гусева, Я. В. (2016). Государственно-частное партнерство в инновационной сфере как основа консолидированного управления современной экономикой. Вопросы управления, (1 (19)).
Семигіна, Т. (2013). Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз).
Роднянский, Д. В., & Валеева, Г. Ф. (2019). Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения: региональный анализ. Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral», (1).
Дынкин, А. А., Чемезов, С. В., Турко, Н. И., & Шеремет, И. А. (2013). Государственно-частное партнерство в системе стратегического и технологического форсайта. Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова, (8 (62)).
Shevchuk, Y. (2017). Розвиток державно-приватного партнерства у контексті вдосконалення фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. Економічний вісник університету, 1(33), 416-428.
Хаммер, М., & Чампи, Д. (1997). Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та
Опубліковано
2019-09-09
Як цитувати
Чопчик , В. (2019). РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В МОДЕРНІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК УКРАЇНИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 111(3), 40-46. https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.40-46