ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ САМОТНІХ ТА ЗАМІЖНІХ ВАГІТНИХ

  • Анастасія Шевченко Студентка VI курсу НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
  • Наталія Королюк Аспірант кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
  • Валентина Курочка К.мед.наук, асистент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
  • Владислав Половинка К.мед.наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О.Богомольця, Україна
Ключові слова: вагітність та пологи, вегетативна нервова система, кардіоінтервалографія, психологічний статус, самотні жінки.

Анотація

Стаття висвітлює психологічні особливості та функціональний стан вегетативної нервової системи у самотніх та заміжніх вагітних жінок та методи профілактики ускладнень пов’язаних з порушенням психовегетативної регуляції у вагітних. Основною метою проведеного дослідження є покращити психологічний статус та функціональний стан вегетативної нервової системи під час вагітності та пологів у самотніх жінок шляхом розробки і впровадження комплексу лікувальнопрофілактичних заходів. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми ускладнень гестації у жінок позбавлених партнерської підтримки засвідчила, що перебіг вагітності і пологів у самотніх жінок має високий ризик перинатальних ускладнень: збільшення частоти прееклампсії, анемії, плацентарної дисфункції та невиношування Нами проведено оцінку психологічного статусу і функціонального стану вегетативної нервової системи у 50 самотніх жінок на тлі запропонованого комплексного алгоритму, у 50 самотніх жінок  та 50 заміжніх жінок при загальноприйнятому веденні вагітності і пологів. Оцінку психологічного стану жінки під час вагітності та перед пологами проводили за шкалою Спілбергера та Ханіна. З метою виявлення ступеня розладів вегетативної нервової системи і рівня регуляції серцевої діяльності проводилася кардіоінтервалографія. Встановлено, що для самотніх вагітних, позбавлених партнерської підтримки характерний ряд психовегетативних порушень. На тлі комплексного алгоритму ведення вагітності і пологів у самотніх жінок показники порушень психологічного статусу достовірно знизились (р<0,05): погіршення пам’яті, кмітливості в 2 рази; фізичний та психічний дискомфорт в 2,4 рази; відчуття занепокоєння за стан здоров’я в 2,5 рази; тривога за результат пологів, здоров’я майбутньої дитини і труднощів, пов’язаних з доглядом за новонародженим в 2,4 рази; зниження настрою і відчуття пригнічення в 3 рази; прояви напруги в 3 рази; порушення сну в 3,5 разів; паніка, страх і відчай в 3,5 разів. Показники кардіоінтервалографії показали суттєву нормалізацію стану вегетативної нервової системи: підвищення коефіцієнта варіації в 1,3 рази, на тлі одночасного зниження амплітуди моди в 1,3 рази; індексу вегетативної рівноваги в 1,2 рази; показника активності процесів регуляції в 1,2 рази та індексу напруги в 1,2 рази. Отримані результати можуть бути корисними для лікарів акушерівгінекологів.

Посилання

Вдовиченко, С. Ю. (2016). Корекція психологічного статусу вагітних з використанням родинно) орієнтованих технологій. Семейная медицина, (5), 129131.
Кельмансон, И. (2017). Перинатология и перинатальная психология. Litres.
Курочка, В., Королюк, Н., Бенюк, С., & Момот, А. (2019). Клінічні та медикосоціальні аспекти вагітності, пологів і стану новонародженого у одиноких жінок. Збірник наукових праць Асоціації акушерівгінекологів України, (2 (44)), 7275.
Ланцбург, М. Е., Крысанова, Т. В., & Соловьева, Е. В. (2016). Психологические и психосоматические нарушения в период беременности и родов: обзор современных зарубежных исследований. Современная зарубежная психология, 5(2), 7887.
Прохорова, О. В., & Прохоров, В. Н. (2016). Физиопсихопрофилатическая подготовка к родам: достижения, проблемы и ерспективы. Уральский медицинский журнал, (5), 4548.
Савина, Л. В. (2014). Социальноэкономические и психологические аспекты в сфере охраны материнства и детства. Ученые записки СанктПетербургского университета управления и экономики, (1), 7082.
Шиканова, С. Ю., Елемесова, Ш. М., & Ню, В. Ю. (2015). Партнерские роды как психологический залог благополучных родов. Медицинский журнал Западного Казахстана, (2 (46)).
Green, J., & Hotelling, B. A. (2014). Healthy birth practice# 3: Bring a loved one, friend, or doula for continuous support. The Journal of perinatal education, 23(4), 194197.
Hernández, M. A. (2016). Humanization of perinatal care. A social demand and professional challenge. Enfermeria clinica, 26(4), 211.
Darmstadt, G. L. (2015, August). Ensuring healthy pregnancies, births, and babies. In Seminars in perinatology (Vol. 39, No. 5, pp. 321325). Elsevier.
DeBaets, A. M. (2017). From birth plan to birth partnership: enhancing communication in childbirth. American journal of obstetrics and gynecology, 216(1), 31e1.
Legro, R. S. (2016, March). Lifestyle in Reproductive Medicine. In Seminars in reproductive medicine (Vol. 34, No. 02, pp. 063064). Thieme Medical Publishers.
Опубліковано
2019-09-09
Як цитувати
Шевченко , А., Королюк, Н., Курочка , В., & Половинка , В. (2019). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ САМОТНІХ ТА ЗАМІЖНІХ ВАГІТНИХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 111(3), 47-53. https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.47-53