ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО - МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ

  • Віталій Чопчик К.мед.н., в.о. заступника директора з медичної частини Стоматологічного медичного центру НМУ імені О. О. Богомольця
Ключові слова: державно - приватне партнерство, основні напрямки розвитку університетських клінік

Анотація

Обґрунтувати можливість використання державно-приватного партнерства (ДПП) як інструменту інноваційного розвитку університетських клінік (УК). Матеріали та методи дослідження для досягнення поставленої мети у роботі застосовувалися загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний і структурно-функціональний підходи. Інформаційною базою дослідження виступили наукові праці вітчизняних і зарубіжних спеціалістів з ДПП та менеджменту.

Результатами дослідження у статті розкрито проблеми діючої системи університетських клінік, показано закордонний досвід використання державно-приватного партнерства в охороні здоров'я. У дослідженні механізм ДПП визначено як основний інструмент реформування університетських клінік. Представлене також обґрунтування основних напрямків розвитку УК: нормативно-правового, організаційно-управлінського, фінансового, інформаційного та ряду інших, здатних забезпечити сучасну автономну економічно стійку модель УК.

Висновки у статті представлена характеристика діючих університетських клінік України. З урахуванням досвіду розвинених країн світу, а також економічної ситуації в Україні, обґрунтована більш ефективна форма організації УК на принципах державно-приватного партнерства, як інструменту інноваційного розвитку університетських клінік.

Посилання

Акулин, И. М. (2015). ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ КАК ОСНОВЫ ДЛЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Петербургский юрист, (3), 20-42.
Чопчик, В. Д. (2019). Проблеми та шляхи удосконалення організації роботи університетського стоматологічного центру за матеріалами соціологічного опитування лікарів. Медичні перспективи, (24,№ 3), 122-129.
Низамова, Р. Х., & Фаррахов, А. Р. (2016). ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. NovaInfo. Ru, 1(45), 172-176.
Нисан, Б. А., Прокинова, А. Н., & Заика, Н. М. (2012). Из международного опыта использования государственно-частного партнерства в современном здравоохранении. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, (1).
ВАРНАВСКИЙ, В. Г. (2014). Новая концепция государственно-частного партнерства в Великобритании. Мировая экономика и международные отношения, (8), 67-75.
Оганезова, А. В. (2017). Університетська клініка як інноваційна форма розвитку охорони здоров’я.
Гостева, Н. А., & Вялкин, Г. Г. (2014). Преимущества механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов в социальной сфере в зарубежных странах. Финансовая аналитика: проблемы и решения, (41).
Друкер, П. О. (2008). профессии менеджера/пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс.
Закон України от 1 липня 2010 року № 2404-VI Про державно-приватне партнерство Із змінами, внесеними згідно із Законами ВВР N 5007-VI (5007-17) від 21.06.2012, 16.10.2012.
Закон України від 24.11.2015 № 817-VIII « Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.97)
Закон України от 06.04.2017 № 2002-VIII діє с 06.05.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я».
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Чопчик , В. (2019). ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО - МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 112(4), 47-53. https://doi.org/10.32345/USMYJ.4(112).2019.47-53