УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ШКІРИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

  • А.М. Бекесевич Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • В.В. Кривецький Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
  • Р.Я. Борис Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Ключові слова: шкіра, гемомікроциркуляторне русло, ультраструктура, цукровий діабет, експеримент

Анотація

Резюме. Стаття присвячена проблемі перебудови ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри при цукровому діабеті. Проведено експериментальне дослідження ультраструктури кровоносних мікросу- дин шкіри 32 безпородних статевозрілих білих щурів в динаміці перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. Застосовано метод електронної мікроскопії. Результати дослідження свідчать, що через два тижні перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету виникають і поступово прогресу­ють зміни ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри білих щурів, що проявляються, в основному, не­значним спазмом окремих судин. Стінка переважної більшості судин має нормальну будову, але подекуди вже трапляються капіляри із звуженим просвітом внаслідок випинання ядровмісної зони ендотеліоцитів. Через чотири та шість тижнів експерименту спостерігається перебудова усіх мікросудин шкіри білих щурів. Просвіт капілярів набуває неправильної форми. Контури ядер ендотеліоцитів нечіткі, видовженої відросчатої форми з однорідним хроматином, що концентрується в грудочки, базальна мембрана по­товщена, наявні ознаки проліферації ендотеліоцитів, що призводить до звуження просвіту судин. Через вісім тижнів перебігу експериментального цукрового діабету відмічаються глибокі генералізовані пору­шення ангіоархітектоніки шкіри білих щурів. Спостерігаються облітеровані, подекуди навіть зруйно­вані капіляри, що в подальшому призводить до повної атрофії та декомпенсації капілярного компоненту кровоносного русла шкіри. Дані проведеного дослідження можуть бути використані у практичній меди­цині при діагностиці та лікуванні патології шкіри при цукровому діабеті.

Посилання

1. Балаболкин М. И. Роль окислительного стресса в пато¬генезе сосудистых осложнений диабета / М. И. Балаболкин, Е. М. Клебанова // Проблемы эндокринологии. — 2000. — Т. 46, №> 6. - С. 29—34.
2. Братусь В. В. Диабет и атеросклероз. Роль инсулина и инсулин-резистентности в ускоренном развитии атеросклеро¬за при диабете / В. В. Братусь, Т. В. Талаева // Український кардіологічний журнал. — 2001. - У 1. - С. 82—88.
3. Диабетическая нейропатия / М.И. Балаболкин, Т.Е. Чер¬нышова, В. В. Трусов [ и др. ]. — М., 2003. — 109 с.
4. Діабетичні нейропатії / О. О. Сергієнко, А. С. Єфімов, Д. А. Єфімов [та ін.]. — Львів: Атлас; К, 2003. — 212 с.
5. Матешук-Вацеба Л. Р. Морфометричний аналіз змін ге-момікроциркуляторного русла райдужки і війкових відростків очного яблука за умов експериментального діабету / Л.Р. Ма¬тешук-Вацеба, X. А. Кирик //Таврический медико-биологичес¬кий вест ник. — 2006. — Т. 9, № З, Ч. 1. — С. 108—110.
6. Прудіус П. Г. Епідеміологія та економіка цукрового діа¬бету / П. Г. Прудіус, О. В. Северин, Н. В. Письменна // Ендокрино¬логія. - 2000. -Т. 5, № 1. - С. 109—114.
7. Dogra S. Epidemiology of onychomycosis patients with diabetes mellitus in India / S. Dogra, B. Kumar // Int. J. Dermatol. - 2002 - Vol. 41, №> 10. - P. 647—651.
8. Pacer L. Molecular aspects of lipoic acid in the prevention of diabetes complications / L. Pacer, K. Kraemer, G. Rimbach // Nutrition. - 2001. - Vol. 17, № 10. — P. 888-895.
9. Relative importance of transport and alkylation for pancreatic beta—cell toxicity of streptozotocin / M. Elsner, B. Guldbakke, M. Tiedge [et al.] // Diabetologia. — 2000. — Vol. 43, № 12. - P. 1528—1533.
10. Stitt A. W. Advanced glycation and products in diabetic complication / A. W. Stitt, A. J. Jenkins, M. E. Cooper // Expert. Opin. Investig. Drugs. — 2002. — Vol. 11. — P. 1215—1223.
11. Way K. J. Protein kinase C and the delelopment of diabetic vascular complication / K. J. Way, G. L. king // Diabet. Med. — 2001. — Vol. 18. - P. 945-959.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Бекесевич, А., Кривецький , В., & Борис, Р. (2015). УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ШКІРИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 6-11. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/169