МІСЯЧНА ДИНАМІКА ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ, ЯКИМ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ СЕМИ ДІБ ВВОДИЛИ РОЗЧИН ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ

  • І. В. Дзевульська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: розчин Лактопротеїну з сорбітолом, опік шкіри, щури, наднирникові залози, морфологія

Анотація

Резюме. При мікроскопічному дослідженні у щурів, яким після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23% поверхні тіла перші сім діб вводили розчин Лактопротеїну з сорбітолом у дозі 10 мл на кг порушення мікроциркуляцїї, дистрофічні та некробіотичні зміни в ендокриноцитах клубочкової, пучкової та сітчас­тої зоні кіркової речовини, а також ендокриноцитів мозкової речовини протягом ЗО діб експерименту були менш вираженими, ніж у щурів яким після опіку шкіри перші сім діб вводили 0,9% розчин NaCI. Також, на відміну від щурів яким після опіку шкіри перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCI, при введенні розчину Лактопротеїну з сорбітолом через 14 діб після опіку шкіри в вогнищах некрозу була наявна гіпертрофія та гіперплазія фібробластів, а через 21 і ЗО діб після опіку шкіри - в сполучній тканині кіркової та мозко­вої речовини надниркових залоз прояви склерозу менш виражені.

Посилання

1. Волкова О.В. Основы гистологии и гистологической техники. Учебник / О.В. Волкова, ЮК. Елецкий. - М.: Медицина, 1982. — 304 с.
2. Герасимова Л.И. Острая ожоговая токсемия / Л.И. Гера¬симова // Патофизиология крови. Экстремальные состояния (сборник работ). Под ред. А.И. Воробьёва, Н.А. Горбунова. — М.: Бивитек, 2004. — С. 92-102.
3. Дзевульська І.В. Динаміка морфологічних змін в наднирко¬вих залозах щурів протягом місяця після опіку шкіри 2-3 ступе¬ня площею 21-23% поверхні тіла, яким перших сім діб вводили 0,9% розчин NaCI / І.В. Дзевульська // ‘Актуальні питання ме¬дичної науки та практики: 36. наук.пр. ДЗ “ЗМАПО МОЗ Украї¬ни” — Запоріжжя, 2015. — Випуск 82, Т. 2, Кн.2 — С. 272-282.
4. Лазько А.Е. Структурно-информационный анализ биологи¬ческих систем: монография / А.Е. Лазько, М.В. Лазько, А.П. Яро- шинская. — Астрахань: Астраханский университет, 2007 — 208 с.
5. Ожоговый шок: оптимизация интенсивной терапии / В.К. Гусак, В.П. Шано, Ю.В. Заяц [и др.] // Український медичний часопис. — 2002. — Т. 31, № 5. — С. 84-88.
6. Руководство по интенсивной терапии / Под ред. А.И. Тре- щинского, Ф.С. Глумчера. — К.: Вища шк., 2004. — 572 с.
7. Стефанов ОВ. Доклінічні дослідження лікарських засобів. Мето-дичні рекомендації / ред. О.В. Стефанов. — Київ: Авіцена, 2001. — 528 с.
8. Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих / Б. Уикли. — М.: Мир, 1975. — 336 с.
9. Bornstein S.R. Morphological and functional studies of the paracrine interaction between cortex and medulla in adrenal gland / S.R. Bornstein, M.C. Bornstein, W.A. Scherbaum // Microscopy research and technique. — 1997. — Vol. 36. — P. 520-533.
10. Gunas I. Method of thermal burn trauma correction by means of cryoinfluence /1. Gunas, I. Dovgan, O. Masur // Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 92. In Olsztyn vom 24. Bis 27. Mai 1997: bipartitemeeting / zusammen mit der Polish Anatomical Society with the participation of the Association des Anatomistes. — 1997. — P. 105.
11. Regas F.C. Elucidating the vascular response to burns with a new rat model / EC. Regas, H.P. Ehrlich // J. Trauma— 1992— Vol. 32, № 5 — P. 557-563.
Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Дзевульська, І. В. (2020). МІСЯЧНА ДИНАМІКА ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ, ЯКИМ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ СЕМИ ДІБ ВВОДИЛИ РОЗЧИН ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 12-15. https://doi.org/10.32345/USMYJ.89(3).2015.12-15