АВТОФАГІЯ І КРИНОФАГІЯ В АДЕНОГІПОФІЗІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ ІНФУЗІЄЮ

  • А.І. Ковальчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: опікова хвороба, аденогіпофіз, автофагія, кринофагія, електронна мікроскопія

Анотація

Резюме. У статті представленні результати дослідження автофагїї і кринофагїї в аденогіпофізі щурів за умов лікування опікової хвороби інфузією лактопротеїну з сорбітолом, яка призводить до структурних трансформацій гістогематичного бар’єру, коли співдружня діяльність клітин судинної стінки та ендокринних клітин забезпечує формування “колатералізованого мембранного комплексу” в аденогіпофізі. Введення лактопротеїну з сорбітолом гальмує структурні прояви клітинної загибелі та сприяє збереженню життя ендокринних клітин аденогіпофіза за рахунок залучення механізмів автофагії та кринофагїї.

Посилання

1. Вплив внутрішньовенної інфузії комбінованих гіперос- молярних розчинів на перебіг опікової хвороби та структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при опіковій хворобі / І.В. Гунас, IB. Дзевулъсъка, Е.В. Черкасов, O.I. Ковальчук // Світ медицини та біології. — 2014. — Л»7. — С. 111—118.
2. Вплив ендогенної інтоксикації на структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи за умов лікування опі¬кової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами /
O. І. Ковальчук, Е.В. Черкасов, І.В. Дзевулъсъка, І.В. Гунас // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2014. — №1 (79). - С. 42—47.
3. Autophagy in the endocrine glands 7 A. Werman, A. Di Leva, F. Rotondo [et al.] // Journal of Molecular Endocrinology. — 2014. — Vol. 52 (2). - P. 151—163.
4. Autophagy in human health and disease 7 A.M. Choi,
S.W. Ryter, B. Levine // New England Journal of Medicine. — 2013. — Vol. 368. - P. 651—662.
5. Classification of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death / G. Kroemer, L. Galluzzi,
P. Vandenabeele [et al.] // Cell Death Differ. — 2009. — Vol. 16. — P. 1—3.
6. de Duve C. The lysosome in retrospect / C. de Duve // Lysosome in Biology and Pathology. — 1969. — Vol. 1. — P. 3-40.
7. Levine B. Autophagy in the pathogenesis of disease 7 B. Levine, G. Kroemer // Cell. — 2008. — Vol. 132. — P. 27—42.
8. Pathophysiology of burns / M. Keck, D. Herdon, L. — P. Kromolz [et al.]// Wien Med. Wochenschr. — 2009. — Vol. 159. - P. 327-336.
9. Regulation of mammalian autophagy in physiology and pathophysiology / B. Ravikumar, S. Sakar, J. E. Davies [et al.] // Physiological Reviews. — 2010. — Vol. 90. — P. 1383—1435.
10. Smith R.E. Lysosome function in the regulation of the secretory process in cells of the anterior pituitary gland / R.E. Smith, M.C. Farquhar // Journal of Cell Biology. — 1966. — Vol. 31. — P. 319-347.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Ковальчук, А. (2015). АВТОФАГІЯ І КРИНОФАГІЯ В АДЕНОГІПОФІЗІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ ІНФУЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 16-20. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/178