МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ

  • Ольга Тимощук Bogomolets national medical univercity
Ключові слова: заміщення, рентгенографія, твердофазний синтез, надпровідники, киснева стехіометрія

Анотація

Успіх практичного використання ВТНП матеріалів залежить від багатьох взаємозалежних вла­стивостей надпровідників. Серед цих властивостей чинне місце має хімічна стабільність. Саме тому питання стабілізації надпровідних властивостей ВТНП сполук має дуже важливе практичне значення. Питання стабілізації надпровідних властивостей ВТНП сполук має дуже важливе практичне значення. Досліджено вплив заміщення Ln на РЗЕ на стабілізацію надпровідної фази, що є важливою складовою у вирішенні питання щодо поліпшення технічних характеристик надпровідних матеріалів. Проведено синтез зразків у системах Егг АВа2Си3Оу (А=Рг, ТЬ, Се: 0,05<х<0,5). Серії зразків синтезовано за керамі­чною технологією. В кожній системі проведено рентгенографічні дослідження синтезованих сполук, визначено вміст кисню (у) та залежність його вмісту від ступеня заміщення РЗЕ, що є важливою складо­вою у вирішенні питання щодо поліпшення технічних характеристик надпровідних матеріалів та по­дальшого розвитку наукових і матеріалознавчих уявлень. Відомо, що зміна вмісту кисню в сполуках Ln 123, викликане термообробкою, приводить до структурних фазових перетворень, які тісно пов’язані зі зміною електронних та магнітних властивостей. Збільшення кисневого індексу у як правило обумовле­но збільшенням концентрації інтеркальованого кисню в СиО базисних площинах. Для опису процесу за­повнення СиО шарів киснем та утворення впорядкованих структур в ряду робіт була використана двомірна модель Ізинга, що дозволило провести розрахунок фазових діаграм синтезованих сполук. Відо­мим є той факт, що зі збільшенням кількості інтеркальовоного кисню в Ln 123 концентрація вільних носіїв (дірок) зростає пропорційно зміни кисневого індексу Однак на межі переходу з тетрагональної фази в ромбічну відбуваються також фазовий перехід напівпровідник-метал та зникнення антиферо- магнітного впорядкування в СиО шарах, що проявляється в концентраційних залежностях таких влас­тивостей, як провідність, діелектрична проникність та магнітна сприйнятливість. Вивчена елект­ропровідність зразків та знайдена залежність надпровідних властивостей від типу заміщуючих атомів.

Посилання

1. Pashin S.F., Antinov Ye. V, Kovba L.M. Vliyanie kationnogo zameshcheniya v tverdykh rastvorakh YBa2- xSrxCu3O7 na temperaturu sverkhprovodimosti// Sverkhprovodimost: fizika, khimiya, tekhnika. - 1990. -
T. 3., NQ 10. - Ch. 2. - S. 2386-2389.
2. Zakharchuk N.F., Fedina T.P., Borisova NS. Opredelenie kisloroda v VTSP materialakh metodom yodometrii. Novye vozmozhnosti і perspektivy metoda. // Sverkhprovodimost: fizika, khimiya, tekhnika. - 1991. - T.4.№7. - S.1391-1399.
3.Sladeczek P, Neukirch U., Simmons. Et al. Tc superssion and rare-earth valency in Yl-xMxBa2Cu3O7 (M=Ce, Pr, Tb)// Physica. - 1988. - Vol.C153-155. - P.916-917.
4. Aselage T, Keefer К.// J.Mater. Res. - 1988. - V 3, №6.-P. 1279-1285.
5. N. Kagava, T. Ishida, K. Okuda, S. Adachi, S. Tajima //Physica C. - 2001. - V.302. - P. 357-360.
6. T. Ishida, K. Katayama, N. Yamamoto, S. Adachi, S. Tajima//Physica C. - 2003. - V.271-271. -P. 388-389.
Як цитувати
Тимощук , О. (1). МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 27-31. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/185