ВІДНОВЛЕННЯ СІДНИЧНОГО НЕРВА ЩУРІВ ПІСЛЯ ТРАВМИ І ЛІКУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТА В РЕЖИМІ ЗВАРЮВАННЯ

  • В.В. Ліходієвський Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини, Національний медичний університет імені О. О.Богомольця, м. Київ, Україна 2Кафедра гістології та ембріології,
  • А.В. Корсак Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Ю.Б. Чайковський Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О.І. Кривошеева Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини, Національний медичний університет імені О. О.Богомольця, м. Київ, Україна 2Кафедра гістології та ембріології,
  • К.Г. Лопаткіна Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
  • В.О. Чернець Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
Ключові слова: травма периферійного нерва, високочастотне зварювання живих тканин

Анотація

Резюме. Проведена функціональна оцінка стану, а також морфологічний і імуногістохімічний аналіз пери­ферійного відрізка травмованого сідничного нерва щурів після оперативного лікування із використанням електрохірургічного апарату, який дозволяє проводити зварювання м’яких тканин током високої частоти. Вста­новлено, що застосування високочастотної електрозва­рювальної технології, у порівнянні зі стандартною мето­дикою оперативного лікування травми периферійного нерва, забезпечує більш повну регенерацію травмова­ного сідничного нерва, що підтверджується як кращими функціональними результатами так і більш повною невротизацією периферійного відрізка і збільшенням S100+ клітин Шванна в групі тварин, котрим проводилося лікування за новою методикою.

Посилання

7. Геращенко С. Периферійний нерв: нейро-судинно-дес- мальні взаємовідношення в нормі та при патології / С. Геращен¬ко, О. Дєльцова, А. Коломійцев, Ю. Чайковський. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. — 382 с.
2. Коломийцев А. Быстрый метод импрегнации серебром элементов периферической нервной системы пригодный для целлоидиновых и парафиновых срезов / А. Коломийцев, Ю. Чай¬ковский, Т. Терещенко // Архивы анатомии, гистологии и эмб¬риологии. — 1981. — №8. — С. 93-96
3. Косаковская И. Хирургические вмешательства на ниж¬них носовых раковинах у детей с использованием высокочас¬тотной сварки / И. Косаковская // Инновационные технологии в медицине. — 2013. — №1. — С. 106-110
4. М. Поліщук Основи мікронейрохірургії [Посібник для лікарів-інтернів]. — К: Інтерсервіс, 2011. — 82 с.
5. Rinkel W.D. What is evidence based in the reconstruction of digital nerves? A systematic review. / W. D. Rinkel, В. MA. Huisstede, D.-J. J.C. van der Avoort, J. H. Coert, S. E.R. Hovius // Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2013. Vol. 66. P. 151- 164.
6. Semionow M. Current techniques and concepts in peripheral nerve repair / M. Semionow, G. Brzezicki // International review of neurobiology. 2009. Vol. 87. P. 141-172.
7. Sarikcioglu L. Walking track analysis: an assessment method for functional recovery after sciatic nerve injury in the rat / L. Sarikcioglu, B. Demirel, A. Utuk // Folia Morphol. 2009. Vol. 68. No. 1. P. 1-7.
8. Stoll G. Degeneration and regeneration of the peripheral nervous system: From Augustus Waller’s observations to neuroinflammation / G. Stoll, S. Joster, R. Myers // Journal of the Peripheral Nervous System. 2002. No. 7. P. 13-27.
9. Ubogu E. Translational strategies in peripheral neuroinflammation and neurovascular repair / E. Ubogu // Transl. Neurosci. 2012. Vol. 4. No. 3. P. 373-383.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Ліходієвський, В., Корсак, А., Чайковський , Ю., Кривошеева, О., Лопаткіна , К., & Чернець, В. (2015). ВІДНОВЛЕННЯ СІДНИЧНОГО НЕРВА ЩУРІВ ПІСЛЯ ТРАВМИ І ЛІКУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТА В РЕЖИМІ ЗВАРЮВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 31-36. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/187