ВПЛИВ ПОДВІЙНОЇ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТФОРМІНУ ТА САКСАГЛІПТИНУ, НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛІКЕМІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ХВОРИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

  • Pavel Yakovlev Bogomolets National Medical University, Department of Urology (Kyiv, Ukraine)
  • Nikolaienko Sofiia Bogomolets National Medical University, Department of Urology (Kyiv, Ukraine)
  • Nataliia Zokhniuk Bogomolets National Medical University, Department of Urology (Kyiv, Ukraine)
  • Sergii Pasiechnikov Bogomolets National Medical University, Department of Urology (Kyiv, Ukraine)
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, ожиріння, метформін, саксагліптин, комбінована терапія

Анотація

Резюме. У дослідженні за участю 31 пацієнта з ЦД 2 типу, ожирінням та неадекватним глікемічним контролем на тлі рекомендованої їм раніше монотерапії метформіном продемонстрована ефективність комбінованої терапії саксагліптином і метформіном. Групу порівняння склали 29 пацієнтів на монотерапії метформіном у дозі 2000 мг на добу. У більшості пацієнтів, що отримували саксагліптин у дозі 5 мг в комбінації з метформіном, відмічене зниження рівнів HbA1c, глюкози натще та постпрандіальної глікемії порівняно з початковими значеннями показників. Ці результати були також більш значимішими у порівнянні з результатами у групі монотерапії метформіном. Крім того, призначення комбінованої терапії сприяло покращенню функціональної активності  -клітин підшлункової залози. Отримані результати дозволяють рекомендувати дану схему комбінованої терапії при веденні хворих на ЦД 2 типу з ожирінням.

Опубліковано
2018-09-14
Як цитувати
Yakovlev, P., Sofiia , N., Zokhniuk, N., & Pasiechnikov, S. (2018). ВПЛИВ ПОДВІЙНОЇ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТФОРМІНУ ТА САКСАГЛІПТИНУ, НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛІКЕМІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ХВОРИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (3-4(108), 38-41. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/20