ВПЛИВ ПОДВІЙНОЇ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТФОРМІНУ ТА САКСАГЛІПТИНУ, НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛІКЕМІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ХВОРИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

  • Л.М. Нікуліна Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м.Київ.
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, ожиріння, метформін, саксагліптин, комбінована терапія

Анотація

Резюме. У дослідженні за участю 31 пацієнта з ЦД 2 типу, ожирінням та неадекватним глікемічним конт­ролем на тлі рекомендованої їм раніше монотерапїї метформіном продемонстрована ефективність комбі­нованої терапії саксагліптином і метформіном. Гоупу порівняння склали 29 пацієнтів на монотерапїї мет­форміном у дозі 2000 мг на добу. У більшості пацієнтів, ицо отримували саксагліптин у дозі бмг в комбінації з метформіном, відмічене зниження рівнів НЬА, глюкози натще та постпрандіальної глікемії порівняно з початковими значеннями показників. Ці результати були також більш значимішими у порівнянні з результа­тами у групі монотерапїї метформіном. Крім того, призначення комбінованої терапії сприяло покращенню функціональної активності Д-клітин підшлункової залози. Отримані результати дозволяють рекоменду­вати дану схему комбінованої терапії при веденні хворих на ЦД 2 типу з ожирінням.

Опубліковано
2018-09-14
Як цитувати
Нікуліна , Л. (2018). ВПЛИВ ПОДВІЙНОЇ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТФОРМІНУ ТА САКСАГЛІПТИНУ, НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛІКЕМІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ХВОРИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (3-4(108), 42-47. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/21