ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

  • І.О. Тимошенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • М.І. Андрієнко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • А.О. Дуднік Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О.О. Самборська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • В.В. Філаретова Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: викладання, анатомія, технології

Анотація

Резюме. В статті розкривається важливість впровадження і використання нових технологій для вив­чення анатомії людини студентам вищої школи. Саме такий спосіб викладання допоможе максимально адаптувати і зацікавити студентів.

Посилання

1. Анатомія людини. В трьох томах.: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /Головацький А.С., Черкасов В.Г., СапінМ. Р. [та ін.] //Видання третє, доопрацьоване. Вінниця: “Нова Книга’’. — 2015. — 1200 с. Рекомендовано МОН та МОЗ України.
2. Волосовець О. П. Питання якості освіти у контексті впровадження засад Болонської декларації у вищій медичній школі / О. П. Волосовець // Медична освіта. — 2005 — № 2. — С. 12—16.
3. Дистанційні технології навчання як одна з інноваційних технологій у навчальному процесі /1.В. Геруш, В.А. Гайдуков, Ю. С. Букатару, І. М. Маринчин //Медична освіта. — 2012. — № 3. — С. 35—37.
4. Основні засади розвитку вищої освіти України / за редакцією І. О. Вакарчука. Частина 4. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. — 173 с.
5. Черкасов В.Г. Анатомічна лекція як важливий засіб формування корпоративної академічної культури / В.Г. Черкасов, ЛІ. Остапюк, І.В. Дзевульська [та ін.] //Медична освіта. — 2015. —N3. — С. 90-93.
6. Ganguly РК, Chakravarty М, Abdul Latif N, Osman M, Abu- Hijleh M. Teaching of Anatomy in a Problem based curriculum at the Arabian Gulf University: The New Face of the Museum. Clin Anat 2003; 16: 256-61.
7. Drake RL. Anatomy education in a changing medical curriculum. Kaibog Zassi 1999; 74: 487-90.
8. Ganguly PK, Chan LK. Living anatomy in the 21st century: how far can we go?SEAsianJMedEduc2008; 2: 52-7. [18] ChakravartyM, LatifNA, Abu-Hijleh MF, Osman M, Dharap AS, Ganguly PK. Assessment of Anatomy in a problem-based Medical Curriculum. Clin Anat 2005; 18: 131-6.
9. Zehr CL, Butler RG, Richardson RJ. Students’ use of anatomy modules in problem-based medical education at McMaster Univer- sity. Acad Med 1996; 71: 1015-7.
10. Abu-Hijleh MF, Kassab S, Al-SEboul Q, Ganguly PK. Evaluation of the teaching strategy of cardiovascular system in a problem- based curriculum: student perception. Adv Physiol Educ 2004; 28: 59-63.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Тимошенко, І., Андрієнко, М., Дуднік, А., Самборська, О., & Філаретова , В. (2015). ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 56-58. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/216