ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АТРОФІЄЮ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

  • В.А. Васюта ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова» НАМИ України, м. Київ, Україна
Ключові слова: зоровий нерв, атрофія зорових нервів, модель управління, медична допомога, офтальмологія

Анотація

Резюме. Кількість хворих з порушенням зору в світі неухильно зростає. Особливе місце серед інвалідізуючої офтальмопатологїї посідає атрофія зорових нервів (АЗН). Тому система надання медичної допомоги даній категорії хворих потребує вдосконалення управлінських рішень. Метою нашого дослідження стало обфун- тування моделі управління системою медичної допомоги хворим з АЗН. Методологія дослідження базувала­ся на досвіді надання допомоги хворим з АЗН у відділі нейрооофтальмології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМИ України». Проаналізовано дані 4000 хворих з АЗН, які направлялися для уточнення діагнозу та тактики лікування з медичних закладів усіх рівнів надання офтальмологічної допомоги (пер­винного, вторинного та третинного). Запропоновано модель управління системою медичної допомоги хворим з АЗН, яка має наступні елементи: організаиійно-правовий, структурно-функціональний, ресурсно- економічний та враховує соиіально-економічні умови регіону. Модель дозволить оптимізувати надання медичної допомоги даній категорії хворих.

Посилання

1. Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоро¬в’я — 2020: український вимір» : проект Закону України [Елек¬тронний ресурс] // Офіційний сайт ВР України. — Режим досту¬пу: http://www.moz .gov. ua/ua/portal/ Pro_20120316_l.html.
2. Риков С. О. Наукове обґрунтування системи надання оф-тальмологічної допомоги населенню України: автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03; 14.01.18 / С. О. Риков ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2004. — 36 с.
3. Global burden of visual impairment and blindness / R. Bourne,
H. Price, G. Stevens [et al.] // Arch. Ophthalmol. — 2012. — Vol. 130, N 5. - P. 645-647.
4. VISION 2020: The Right to Sight: a global initiative to eliminate avoidable blindness / L. Pizzarello, A. Abiose, T. Ffytche [et al.] //Arch. Ophthalmol. - 2004. - Vol. 122, N 4. - P. 615-620.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Васюта, В. (2015). ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АТРОФІЄЮ ЗОРОВИХ НЕРВІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 70-72. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/221