ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕРАПІЇ КОМБІНАЦІЄЮ БІСОПРОЛОЛУЗ ІВАБРАДИНОМ І МОНОТЕРАПІЇ БІСОПРОЛОЛОМ НА СИСТОЛІЧНУ ФУНКЦІЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА, ПОКАЗНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, З ПОМІРНО ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ

  • І.Ю. Кацитадзе Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: частота серцевих скорочень, серцева недостатність, толерантність до фізичного навантаження, бісопролол, івабрадін

Анотація

Мета. Оцінити вплив контролю частоти скорочень серця за допомогою комбінації бісопрололу і івабради- ну порівняно з монотерапією більш високими дозами бісопрололу на систолічну функцію лівого шлуночка, по­казники центральної гемодинаміки у хворих ХІХС з по­мірно зниженою фракцією викиду.

Методи. В дане сліпе з паралельними групами дослі­дження було включено 78 хворих у віці < 60 років (54 ± 2,3) з синусовим ритмом > 70 ударів на хвилину з ІХС (стабіль­на стенокардія CCS класу І-ІІ), документально фіксова­ним ІМ > 3 місяців, м’якою гіпертензією і приблизною ФВ 38-45 %, які приймали інгібітори АПФ і ББ 2,5 мг/д. У групі 1 (п = 40) БС був дотитрований до 5 мг/д і Ів був доданий (з 5 мг до 7,5 мг два рази, 12,4 ± 0,49 мг/д), у групі 2 (п= 38) БС титрувався до 10 мг/д (9,1 ± 0,35 мг/д). На початку дослід­ження (М0) і 2-х місяців (М2),хворим проводили тредміл - тест-ТТ (протокол Брюс), вимірювали ФВ, швидкості руху мітрального кільця, співвідношення швидкості потоку до швидкості кільця (були оцінені Е/Е') за допомогою ТДІ, а також визначали плазмовий NT npoBNP методом ІФА.

Результати. ЧСС спокою і систолічний AT були одна­ковими в обох групах на М0 (78,6 ± 3,59 проти 81,4 ± 3,7 уд і 135,4 ± 5,8 проти 132,4 ± 5,8 мм рт.ст.), і на М2 (66,4 ± ±2,93 проти 64,9 ± 2,91 уд і 124,2 ± 5,4 проти 125,2 ± ±5,7 мм рт.ст., р > 0,05). Втома і І або задишка переважа­ли в причинах зупинки ТТ в обох групах на М0 (55 % проти 47,5 %) і на М2 (68,6 % проти 60 %).

Висновки: 1 У пацієнтів <60 років з ХІХС і помірно зниженою ФВ еквівалентним контролем ЧСС у спокої через 2 місяці, лікування комбінацією івабрадину та бісопрололу, порівняно з монотерапією бісопрололом, було пов’язано з поліпшенням сегментарної систоліч­ної функції за показниками тканинного доплера при відсутності значущих змін ФВ.

  1. Застосування комбінації івабрадину та бісопрололу володіє менш вираженими вазоконстрикторы ефектами, ніж монотерапія бісопрололом, що проявляється в пол­іпшенні показників центральної гемодинаміки, зокрема, аугментаційних тиску, аортального систолічного тиску, індексу аугментації, а також показників жорсткості судин.
  2. Монотерапія бісопрололом володіє більш вира­женими антиаритмічними ефектами по рівнянню з ком­бінацією івабрадину та бісопрололу, в теж час, призво­дить до більш жорсткого зниженню ЧСС, що потенційно може сприяти розвитку браді аритмій і потребує більш глибокого вивчення, у той час як, ЧСС залежний ефект івабрадину, робить цей вплив більш м’яким, і зниженні мінімальної ЧСС менш вираженим.

Посилання

7. Alam М., Wardell J. et al. Characteristics of mitral and tricuspid annular velocities determined by pulsed -wave Doppler tissue imaging in healthy subjects //Heart Vessels — 2007— Vol. 22— P. 67—72.
2. Christensen LP, Zhang R, Zheng W et al. Postmyocardial infarction remodeling and coronary reserve: effects of ivabradine and beta blockade therapy. Am J Physiol Heart Circ Physiol 297: H322—H330.
3. Elnoamany M.F., Abdelhameed A.K. Mitral annular motion as a surrogate for left ventricular function: correlation with brain natriuretic peptide levels //Eur. J. Echocardiography- 2006- Vol. 7, N 3.-P. 187-198.
4. Fox K, Borer JS, Camm AJ, et al. Resting heart rate in cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol. 2007;50:823-30.
5. Fox K, Ford I. et al. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2008 Sep 6;372(9641):807-16.
6. Gulati V.K., Katz W.E., Follansbee W.P. et al. Mitral annular descent velocity by tissue Doppler echocardiography as an index of global left ventricular function // Am. J. Cardiol— 1996— Vol. 77 — P. 979-984.
7. Gorman MW, Tune JD, Richmond KN et al. Feedforward sympathetic coronary vasodilation in exercising dogs. J Appl Physiol. 2000 Nov;89(5): 1892-902.
8. Heusch G, Baumgart D, Camici P et al., б-Adrenergic coronary vasoconstriction and myocardial ischemia in humans. Circulation, 2000. vol. 101: 689-694.
9. McMurray J,AdamopoulosSt, AnkerSt, et al. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. EuropeanHeartJournal, 2012; 33: 1787-1847
10. Miyashiro JK, Feigl EO. Feedforward control of coronary blood flow via coronary beta-receptor stimulation. Circ Res. 1993 Aug;73(2):252- 63.
11. Nagueh S.F. et al. EAE/ASE Recommendations Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography // Eur. J. Echocardiography- 2009- Vol. 10-P. 165-193.
12. Nagueh S.F., Middleton K.J., Kopelen HA. et al. Doppler tissue imaging: anoninvasive technique for evaluation of left ventricular relaxation and estimation of filling pressures // JACC— 1997—Vol. 30— P. 1527—1533.
13. Nishimura Rick A., Tajik A. Jamil. Evaluation of Diastolic Filling of Left Ventricle in Health and Disease: Doppler Echocardiography Is the Clinician's Rosetta Stone // J. Am. Coll. Cardiol — 1997— Vol. ЗО — P. 8-18.
14. Pai R.G., Bodenheimer MM., Pai S.M. et al. Usefulness of systolic excursion of the mitral annulus as an index of left ventricular systolic function //Am. J. Cardiol.- 1991.- Vol. 67.- P. 222-224.
15. Pan C., Hoffrnan R., Kuhl H. et al. Tissue tracking allows rapid and accurate visual evaluation of left ventricular function // Eur. J. Echocardiogr— 2001- Vol. 2 - P. 197-202.
16. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography // J. Am. S. Echocardiography—2009— Vol. 22- P. 107-133.
17. Skalidis El, Hamilos MI et al. Ivabradine improves coronary flow reserve in patients with stable coronary artery disease. Atherosclerosis. 2011 Mar;215(l):160-5.
18. Sohn D.W., Chai I.H., Lee D.J. et al. Assessment of mitral annulus velocity by Doppler tissue imaging in the evaluation of left ventricular diastolic function //J. Am. Coll. Cardiol.- 1997.- Vol. ЗО.-P. 474M80.
19. Swedberg K, Komajda M, ByhmM, Borer JS, Ford I, Dubost-Brama A, Lerebours G, Tavazzi L; SHIFT Investigators. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet. 2010 Sep 11 ;376:875-85.
20. Vinereanu D., Florescu N., Scuithorpe N. et al. Differentiation between pathologic and physiologic left ventricular hypertrophy by tissue Doppler assessment of longaxis function in patients with hypertrophic cardiomyopathy or systemic hypertension and in athletes // Am. J. Cardiol — 2001- Vol. 88- P. 53-58.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Кацитадзе, І. (2015). ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕРАПІЇ КОМБІНАЦІЄЮ БІСОПРОЛОЛУЗ ІВАБРАДИНОМ І МОНОТЕРАПІЇ БІСОПРОЛОЛОМ НА СИСТОЛІЧНУ ФУНКЦІЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА, ПОКАЗНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, З ПОМІРНО ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 80-85. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/225