СИНДРОМ МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ

  • Є.В. Коваленко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О.В. Коваленко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • В.О. Мойсеєнко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: метеозалежність, адаптація, фізичні навантаження

Анотація

Резюме. В даній статті подано дослідження взаємозв'язку метеозалежності як одного з показників адаптаційних реакцій організму з фізичною активністю та показниками тривожності людей молодого віку. На підставі проведеного опитування осіб віком від 17 до 25 років і обробки та аналізу результатів, визначили, що в групі неметеозалежних переважали ті, хто займався фізичними вправами, і навпаки - метеозалежними є група людей, які рідко займаються спортом або взагалі не займаються. Ймовірно, фізичні навантаження мали адаптогенний вплив на вегетативну нервову систему через покращення дихальних функцій і регуляцію судинного тонусу.

Посилання

7. Здоровье и образ жизни школьников, студентов и призыв¬ной молодежи: проблемы, пути решения: Монография И. А. Камаев, Т. В. Поздеева, А. В. Дмитроченко, А. Ананьин. Нижний Новгород: Нзд-во Нижегородской государственной медицинс¬кой академии, 2005. 312 с.
2. Зозуля Н.С. Метеопатические реакции и их профилакти¬ка // Therapia. — 2006. — № 3. — С. 3-4.
3. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и резис-тентность организма— Ростов-на-Дону: изд- во Рост, ун-та — 1990— 224 с.
4. Головченко Ю.Н., Адаменко Р.Я. Влияние метеофакторов на течение сердечно-сосудистых заболеваний // Журнал прак¬тичного лікаря— 2003— №5- С.32—34.
5. Семашко, Л. В. Негативные явления учебного процесса и их влияние на организм учащихся творческих школ Л. В. Семаш¬ко “Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в XXI веке’’. Материалы Международного конгресса (Москва, 12-14 мая 2004). Ч. 11 I М.: НЦЗД РАМН, 2004. 125-127
6. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии— М., 2004— 432 с.
7. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагно¬
стика: Руководство для врачей. // Под. ред. А. М. Вейна. — М.:ООО “Медицинское информационное агенство”, 2009. —
752 с. 6.
8. Мачерет Е.Л., Коркушко А.О. Вегетососудистая дисто¬ния и рефлексотерапия// Международный неврологический журнал. - 2009. -№>8(30). - С. 55-63.
9. Соловьева А. Д, Данилов А. Б. Методы исследования веге-тативной нервной системы / В. Л. Ролубев// Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика: Руководство для врачей. — М.:ООО “Медицинское информационное агенство’’, 2010. - С. 48-107
10. Вейн А. М., Соловьева А. Д. Лимбико-ретикулярный ком¬плекс и вегетативная регуляция. // М. — “Наука”. — 1973. — 268 с.
11. Купновицька І.Г. Артеріальна гіпертензія та метеоза- лежність:чи існує між ними зв’язок і як його подолати? Міжнародний неврологічний журнал, 2007. -№1. - С. 15-19.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Коваленко , Є., Коваленко , О., & Мойсеєнко, В. (2015). СИНДРОМ МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 86-90. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/226