ВПЛИВ СЕАНСІВ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В КОНТУРІ МЕТРОНОМІЗОВАНОГО ДИХАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • Є. О. Назаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
  • А. О. Радченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
  • С.А. Бєлал Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
  • М.І. Яблучанський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, біологічний зворотній зв’язок, метрономізоване дихання, варіабельність серцевого ритму, якість життя

Анотація

Резюме. На 50 пацієнтах (25 чоловіків і 25 жінок, середній вік - 69,2 ± 12,58 років) з артеріальною гіпер­тензією (АГ) вивчено вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку (БОС) в контурі метрономізованого дихання (МД) і параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР) на показники якості життя. Всі пате­нти були розділені на дві зіставні групи: 1-25 пацієнтів, де проводилась стандартна медикаментозна терапія, 2-25 пацієнтів, де аналогічна терапія доповнювалася серією 10-денних сеансів БОС в досліджу­ваному контурі з подальшим проведенням ритмічних дихальних вправ на амбулаторному етапі. Якість життя оцінювали на підставі анкетування пацієнтів перед початком і через місяць після лікування за допомогою опитувальника SF-36. Дані оброблялися методами параметричної та непараметричної статистики. Встановлено, що систематичне проведення сеансів БОС з контуром МД і ВСР значно покращує якість життя пацієнтів з АГ, що дозволяють рекомендувати методику в клінічну практику.

Посилання

1. Белая С. А. С. Качество биологической обратной связи у здоровых добровольцев в алгоритме метрономизиро- ванного дыхания при старте с возрастной физиологической нормы / СА.С. Белая, К. И. Линская, А. Л. Кулик (и др.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія “Медицина”. — 2011. — № 21 (938). — С. 29-37.
2. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії / Є. П. Свіщенко, А.Е. Багрій, Л. М. Єна [та ін]. — ПП ВМБ, 2008. — 80 с.
3. Шевченко Ю. Концепция исследования качества жизни в здравоохранении / Ю. Шевченко // Мед.газета. — 2000. — No. 53. - С. 6-7.
4. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Journal of Hypertension. - 2013. - Vol. 31, Is. 7. - P. 1281-1357.
5. Costanzo S. Prevalence, Awareness, Treatment and Control of Hypertension in Healthy Unrelated Male-Female Pairs of European Regions: the Dietary Habit Profile in European Communities with Different Risk of Myocardial Infarction: the Impact of Migration as a Model of Gene-Environment Interaction Project / S. Costanzo, A. Castelnuovo, F. Zito // Hypertens. — 2008. — No 26. — P. 2303-2311.
6. Fletcher A. Quality of Life in the Management of Hypertension / A. Fletcher // Clin, and Exper. Hypertension. — 1999. — No. 21. - P. 961-972.
7. Go A.S. Heart disease and stroke statistics — 2014 update: a report from the American Heart Association / A.S. Go, D. Mozaffa- rian, V.L. Roger [et al.] // Circulation. — 2014. — N 129. — P. 28-292.
8. Health Survey Scoring Demonstration [electronic source] / / Available at www.sf-36.org/demos/SF-36.html
9. Hobart J. C. Quality of Life Measurement after Stroke: Uses and Abuses of SF-36 / J. C. Hobart, L. S. Williams, K. Moran, A. J. Thompson // Stroke. - 2002. - N 33. - P. 1348-1356.
10. Kulik O. L. Implementation of Biofeedback in a Closed Loop of Heart Rate Variability and Paced Breathing in Patients with Arterial Hypertension / O. L. Kulik, O. J. Schmidt, S. A. S. Belal, I. A. Rank // Journal of VN. Karazin KhNU, series “Medicine”. —
2014. - N 1108. - P. 10-15.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Назаренко, Є. О., Радченко , А. О., Бєлал, С., & Яблучанський, М. (2015). ВПЛИВ СЕАНСІВ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В КОНТУРІ МЕТРОНОМІЗОВАНОГО ДИХАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 104-107. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/238