НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

  • В.О. Ревич Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”
  • Т.А. Шуминська Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: каріозна хвороба, первинна профілактика карієсу, емаль, структура, антигенти крові та слини, ортодонтичне лікування

Анотація

Резюме. Вивчення чинників генетичної схильності до карієсу зубів та використання отриманих даних для формування груп підвищеного ризику серед дітей та підлітків на етапі їхнього ортодонтичного лікування. Використані клінічні, імунологічні та електронно-мікоскопічні методи дослідження. Роль групоспецифі- чних факторів крові як вірогідних генетичних маркерів карієсу зубів досліджена у 93 осіб віком 12-14 років. Репрезентативність матеріалу встановлено за порівняльної оиінки частоти виявлення груп крові у 3227 донорів крові - жителів України. Визначення генетичних маркерів крові та слини проводилося в реакції гемаглютинації. Ггнетичні та морфологічніх дослідження дозволили визначити групи ризику щодо карієсу зубів у залежності від приналежності пацієнтів до систем АВО(Н), Р1, MN, Lewis. Встанов­лено різну структуру емалі залежно від групової приналежності до системи АВО: більш щільною будовою відрізнялася емаль зубів осіб, які мають Вб(ІІІ) и ABo(IV) групи крові, зразки емалі зубів людей, які мають O6b(l) и Ab(ll) групи характеризувалися більш рихлою структурою. Висловлено припущення, що несприят­ливі екзогенні фактори у вигляді вживання надмірної кількості вуглеводів, порушення гігієнічних норм і ряд інших чинників можуть слугувати більш сильним агентом, що сприяють розвитку карієсу зубів у осіб з ОбЬ(І) и Ab(ll) групами крові у порівнянні з іншими - з Вб(ІІІ) и ABo(IV). Виявлені «критичні» гено-фенотипні комбінації дозволяють розробити диференційований підхід для персоніфікованої первинної профілакти­ки карієсу зубів на етапах ортодонтичного лікування із застосуванням незнімної ортодонтичної апара­тури у дітей та підлітків.

Посилання

1. Хоменко Л.А. Современные средства экзогенной профилактики заболеваний полости рта. Практическое руководство / Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко, Е.И. Остапко, В.И. Шматко //К.: Книга плюс, 2001,- 208 с.
2. Mathews J.// In: Detection of immuno-associated genetic markers of human disease Simons M., Tait B. (Eds). London Churchill Livingstone. - 1984. -P. 106 -136.
3. Силин A.B. Стратегии в профилактике кариеса у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении / А.В. Силин, Е.А. Сатыго, Н.Е. Яблочникова // Учебное пособие. - Санкт-Петербург: «Человек». - 2012. - с.16-19.
4. Benson Р.Е. Fluorides, orthodontics and demineralization: a systematic review /P.E. Benson, A.A. Shah, D.T. Millett, F. Dyer, N. Parkin, P.S. Vine //J. Orthod. - 2005. - Jun; 32(2): P.102-145.
5. AntonenkoM.Yu. The dental enamel as an object for realizing the effects a genetics program on carious disease / M. Yu. Antonenko, NA. Zelinska, T.A. Melnichuk // International Scientific-Practical Congress of pedagogues, physiologists and medics [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Driven to Discover!», the 5th of June, 2015, Geneva, Switzerland, P.264-271.
6. AntonenkoM.Yu. Innovative methodical approaches in postgraduate education of dentists: from basis structure of tooth enamel to clinical concept of caries/M.Yu. Antonenko, NA. Zelinska, T.A. Melnichuk // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie-Nr2.--Lodz: Wydawnictwo Naukowe WyzszejSzkoly Informatyki і Umiejetnosci. - UDK 378.126 + 378.046.4. - BBK 74.484-7. -ISBN978-83-60282-31-1. -S. 149-152.
7. Shuminska T.A. Predicting the risk of dental diseases in children treated with a fixed orthodontic equipment / T.A. Shuminska // International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / Publishing Office Friedrichstrabe 10. - Vienna, Austria. - ISSN 9091-175X. - August 2015. -P. 184-186
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Ревич , В., & Шуминська , Т. (2015). НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 128-131. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/242