ВИВЧЕННЯ ЗМІН НЕЗРІЛОЇ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ ПІД ВПЛИВОМ РЕМІНЕРАЛІЗУЮЧОГО ГЕЛЮ З ВМІСТОМ КАЛЬЦІЮ, ФОСФОРУ ТА МАГНІЮ

  • Г.В. Сороченко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: емаль, постійні зуби, мінералізація, ремінералізуючий гель, кальцію гліцерофосфат, магнію хлорид, профілактика карієсу

Анотація

Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про те, що емаль зачатків постійних зубів є недостатньо мінералізованою та, відповідно, має недостатній рівень карієсрезистентності. Хімічний склад поверхневого шару емалі зачатків постійних зубів достовірно змінюється після 12 місяців застосування ремінералізуючого гелю, який містить гліцерофосфат кальцію, магнію хлорид та ксиліт (основна група). Без застосування додаткових засобів профілактики рівень карієсрезистентності емалі зачатків постійних зубів (група контролю) залишається недостатнім навіть через 12 місяців експерименту.

Отже, засоби екзогенної профілактики карієсу зубів, що містять гліцерофосфат кальцію, магнію хлорид та ксиліт, можуть бути рекомендовані для клінічного засто­сування одразу після прорізування постійних зубів на пе­ріод не менше дванадцяти місяців (2-4 курси на рік по 10 днів, двічі на день по ЗО хвилин).

Посилання

7. Хоменко Л. О. Контроль над карієсом зуба: еволюція концепції / Л.ОХоменко, Н. В. Віденко, О.І. Остапко, І.М. Голубева, Г.В. Сороченко, Ю.М. Трачук // Стоматология: от науки к практике. - 2013. - №1. - С. 53-65.
2. Хоменко Л. А. Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие для студентов / [Хоменко Л. А., Савичук А. В., Биденко Н. В., ОстапкоЕ. И., Шматко В. И., Антонишин Б. В., Вовченко Л. А., Карачевская Е.А., Немирович Ю. П., Плиска Е. Н.]. — К: Книга плюс, 2007. — 126 с.
3. Леонтьев В. К. Профилактика стоматологических заболеваний / В.КЛеонтьев, Г.Н. Пахомов - М., 2007. — 430 с.
4. Окушко В. Р. Профилактика кариеса: поиск путей повышения эффективности. // Клиническая стоматология. — 2011. — N 4 (60). - С.4-6.
5. Камина Т.В. Выбор реминерализирующего препарата — вопрос серьезный / Т.В. Камина // Вісник проблем біології і медицини. — 2013. — Bun.4, Том 1(104). — С. 53-56.
6. Gjorgievska Е., Nicholson J.W. A preliminary study of enamel remineralization by dentifrices based on recaldent™- (cpp-acp) and novamin® (calcium-sodium-phosphosilicate) // Acta Odontol. Latinoam. - 2010. - Vol. 23. - №3.- P. 234-239.
7. Сысоева O.B. Оценка эффективности средств для реминерализующей терапии / О.В. Сысоева, О.В. Бондаренко, С.И. Токмакова, Е.Г.Дударева // Проблемы стоматологии. — 2013. — № 3. - С. 32-36.
8. Фатталь РЖ. Сравнительная оценка клинической эффективности современных препаратов для реминерализующей терапии / Р.К.Фатталь, Ж.В.Соловьёва // Современные проблемы науки и образования. — 2014. - № 4. http://www. scienceeducation. ги/pdf/2014/4/525.pdf
9. Laurence J. Walsh. Современное состояние средств реминерализации эмали // Проблемы стоматологии. — 2010. — Vol. 4. — Р. 17-20.
10. Жаркова О.А. Реминерализирующая терапия с использыванием GC TOOTH MOUSSE / О.А. Жаркова, О.С. Лобкова // Современная стоматология. — 2011. — №2. — С. 43 — 46.
11. Попруженко Т.В. Профилактика кариеса зубов с использыванием средств, содержащих фториды, кальций и фосфаты: учеб.- метод, пособие / Т.В. Попруженко, М.И. Кленовская. — Минск: БЕМУ. - 2010. - 258 С.
12. Федоров Ю. А. Клинические возможности применения современных реминерализирующих составов у взрослых // Ю. А. Федоров, В.А.Дрожжина, С.К. Матело, С.А. Туманова / Клиническая стоматология. — №3(47). — 2008. — С. 32 — 34.
13. Гаджула Н.Г. Ефективність відбілювання дисколоритів вітальних зубів через підвищення резистентності емалі та дентину / Н.Г.Гаджула // Новини стоматології. — 2015. — №2(83). — С. 60 - 64.
14. Садовский В. В. Клинические технологии блокирования кариеса / В.В, Садовский // М.: Медицинская книга, 2005. — 74 С.
15. Трачук Ю. М. Прогнозирование кариеса постоянных зубов и его индивидуальная профилактика: Дис. канд. мед. наук: 14.01.22 / Трачук Юлия Михайловна — Киев, 2008. — 157 с.
16. Брусницина Е.В. Особенности созревания эмали преждевременно прорезавшихся премоляров / Е.В. Брусницина // Проблемы стоматологии. — 2010. — № 5. — С.36 — 40.
17.1шутко І.Ф. Вплив хімічних елементів на структуру і властивості емалі (огляд літератури) / І.Ф. Ішутко // Стоматология: от науки к практике. — 2014. — №1(2). — С. 29-37.
18. Боровский Е.В. Биология полости рта / Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев. — М.: Медицина, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001. - 304 с.
19. Кодола НА. Микроэлементы в профилактике кариеса зубов / Н.А. Кодола - К: Здоров’я, 1979. - 160 с.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Сороченко , Г. (2015). ВИВЧЕННЯ ЗМІН НЕЗРІЛОЇ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ ПІД ВПЛИВОМ РЕМІНЕРАЛІЗУЮЧОГО ГЕЛЮ З ВМІСТОМ КАЛЬЦІЮ, ФОСФОРУ ТА МАГНІЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 132-138. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/243