ВПЛИВ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА НАНОПРОЦЕСИ У СТІНЦІ КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ І УІНТЕРСТИЦІЙНОМУ МАТРИКСІ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЗА УМОВ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

  • Олександр Ковальчук Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: опікова хвороба, кровоносні капіляри, гістогематичні бар’єри, нанопроцеси, електронна мікроскопія

Анотація

У статті наведені дані щодо структурних змін гістогематичних бар’єрів в аденогіпофізі, тимусі, наднир­ковій залозі, нирці та скупчених лімфоїдних вузликах клу­бової кишки упродовж експериментальної опікової хво­роби у щурів та її лікування комбінованими гіперосмо­лярними розчинами. Гіперосмолярні розчини, що були введені внутрішньовенно, виявили ангіопротекторні влас­тивості. Лактопротеїн-С за цих умов змінює природні нанотехнологічні процеси в стінці кровоносних капілярів і має мембранопластичний вплив на структурні пере­творення інтерстиційного матрикса та гістогематичних бар’єрів.

Посилання

1. Вплив ендогенної інтоксикації на структурні зміни орга¬нів нейроімуноендокринної системи за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами / О.І. Ко¬вальчук, Е.В. Черкасов, І.В. Дзевульська [та ін.] // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2014. — №> 1. — С. 42-46.
2. Опікова хвороба та її наслідки [Г.П. Козинець, С.В. Слєса- ренко, О.М. Сорокіна та ін.] // Дніпропетровськ: Преса України, 2008. - 224 с.
3. Роль капілярів у протіканні нанопроцесів / В.М. Голінко, І.С. Чекман, AM. Пузиренко [та ін.] // Український науково-ме¬дичний молодіжний журнал. — 2012. - У 4. - С. 5-9.
4. Структурні зміни органів нейроімуноендокринної систе¬ми при експериментальній опіковій хворобі та її інфузійній те¬рапії / І.В. Гунас, О.І. Ковальчук, Е.В. Черкасов [та ін.] // Науко¬вий вісник Національного медичного університету імені
O. О. Богомольця. — 2013. — №4. — С. 27-35.
5. Чекман І.С. Фізіологічні процеси в організмі: наномеханіз- ми / І.С. Чекман // Лікарська справа. — 2010. — № 7-8. — С. 3-10.
6. Aird W.C. Spatial and temporal dynamics of the endothelium / W.C. Aird // Thromb. Hemost. - 2005. - Vol. 3, №> 7. - P. 1392-1406.
7. Atiyeh B.S. State of the art in burn treatment / B.S. Atiyeh, S.W. Gunn, S.N. Hayek // World J.Sung. — 2005. — Vol.29. —
P. 131-148.
8. Demling R.H. Burns: what are the pharmacological treatment options / R.H. Demling // Crit. Care Pled. — 2008. — Vol. 9. — P. 1895- 1908.
9. Kamolz L.-P. Burns: learning from the past in order to befit for the future / L.-P. Kamolz // Critical Care. — 2010. — Vol. 14. — P. 106-110.
10. Keck IL. Pathophysiology of burns /M. Keck, D.Ytrdon, L.-P. Kamolz // Wien Med. Wochenchr. — 2009. — Vol. 159. — P. 327-336.
11. Voider M. Diverse 3D microarchitectures make by capillary forming of carbon nanotubes / M. Voider, S.H. Tawifck, S.J. Park [et al.] // Advanced Materials. - 2010. - Vol. 22, № 39. - P. 4384-4389.
Опубліковано
2020-10-10
Як цитувати
Ковальчук , О. (2020). ВПЛИВ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА НАНОПРОЦЕСИ У СТІНЦІ КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ І УІНТЕРСТИЦІЙНОМУ МАТРИКСІ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЗА УМОВ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 5-10. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/260