КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГАСТРОПАТІЙ, СПРИЧИНЕНИХ ПРИЙОМОМ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ

  • Антоніна Антоненко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: нестероїдні протизапальні препарати, НПВП-гастропатія, фовеолярна гіперплазія, гастропротекція

Анотація

Прийом нестероїдних протизапальних препаратів супроводжується підвищеним ризиком гастродуоденальних побічних явищ, перше місце серед яких займають дистрофічні і запальні зміни слизової оболонки травного каналу. У разі тривалого прийому нестероїдних протизапальних засобів зміни частіше зустрічаються в антральному відділі. Однак НПЗП гастропатія розвивається не у всіх пацієнтів, які протягом тривалого часу (більше 1 місяця) приймають нестероїдні протизапальні засоби. Причиною цього є адаптивна "цитопротекції" слизової оболонки шлунка щодо регулярного прийому нестероїдних протизапальних засобів.
Ретельний збір анамнезу пацієнта, проведення всіх необхідних клініко-лабораторних та інструментально-діагностичних обстежень дозволить поставити лікаря правильний діагноз.

Посилання

1. Зак М.Ю. Классификация хронического гастрита: от Сиднейской системы к системе OLGA / М.Ю. Зак // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — №6 (56): 116 — 126.
2. Островсъкий О.С. Особливості морфологічних та гісто- топографічних змін в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом при хелікобактерній інфекції / О.С. Островсъкий, Л.М. Мосійчук, М.Ю. Зак, Ю.А. Гайдар // Гастроентерологія. — 2009. — №42: 232 — 241.
3. Свінціцький А.С. Адаптація слизової оболонки шлунка до дії нестероїдних протизапальних препаратів / А.С. Свінціцький,
Н.П. Козак, А.В. Антоненко // Укр. ревматол. журн. — 2011. — №46 (4): 65-67.
4. Шуба Н.М. Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи корекції / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, Т.М. Тарасенко, А.С. Крилова // Укр. ревматол. журн. — 2012ю — №47 (1): 51—58.
5. Аруин Л.Н. Морфологическая диагностика болезней же¬лудка и кишечника / Л.Н. Аруин, Л.Л. Капуллер, В А. Исаков. — М.: Триада-Х; 1998. - С. 496
6. Aiderman В. Resistance to apoptosis is a mechanism of adaptation of rat stomach to aspirin / B.M. Aiderman, G.A. Cook, M. Familari // Am J Physiol. - 2000. - Vol. 278. P. 839-846.
7. Brzozowski T. Physiological mediators in nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) — induced impairment of gastric mucosal defense and adaptation. Focus on nitric oxide and lipoxins / T. Brzozowski, PC. Konturek, K. Pajdo, A. Ptak-B elow ska, S. Kwiecien, M. Pawlik, D. Drozdowich, Z. Sliwowski, B. Brzozowski, S.J. Konturek, W.W. Pawlik // Journal of physiology and pharmacology. — 2008. — Vol. 59, №2. - P. 89-102.
8. El-Zimaity H.M. Histological features do not define NSAID- induced gastritis / H.M. El-Zimaity, R.H. Genta, D.Y. Graham // Hum. Pathol. - 1996. - №27(12): 1348-1354
9. Roth S.H. Coming to terms with nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy / S.H. Roth // Drugs. — 2012. — №72 (7). — P. 873 — 879.
Як цитувати
Антоненко , А. (1). КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГАСТРОПАТІЙ, СПРИЧИНЕНИХ ПРИЙОМОМ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 18-20. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/262