СКІЛЬКИ КОШТУЄ МЕДИЧНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ З БЕЗОПЛАТНОЮ МЕДИЦИНОЮ?

  • А. Горбовська
Ключові слова: медична допомога, медична послуга, безоплатна медична допомога

Анотація

Лікарі, які жили і працювали ще півсторіччя тому, були б здивовані і горді сучасною медициною, її науковими досягненнями, технологіями, ліками, інфраструктурою. Поряд з тим для сучасних пацієнтів увесь цей високороз- винений світ медицини стає не полегшенням, а все більшим економічним тягарем.

Джерело проблеми в тому, що медицина сьогодні - це набір окремих фрагментів допомоги, які вдосконалю­ються вглибину себе, але втрачають зв’язки один з одним. Як наслідок, в медицині стали вважати, що набір найкра­щих і найдорожчих фрагментів допомоги дає найкращий результат. Але практика доводить, що це не так.

Безкоштовна медицина в країні, де гарний лікар отри­мує мізерну зарплатню, стає нонсенсом.

Посилання

1. Бабич О.Б. Аналіз підвищення доступності медич¬ного обслуговування в Україні // Держава та регіони (Серія: Державне управління). - 2008. -№3. - с.5-9.
2. Постанова Кабінету Мін істрів України "Про зат-вердження програми надання гарантованої державою безоплатної медичної допомоги’’ від 11 липня 2002 р. № 955 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 28. cm. 1324.
3. Електронний ресурс: http:// www.rada.gov.ua
4. Електронний ресурс: http:// www.103-lay.org.ua
5. Рішення Конституційного Суду України "Рішен¬ня Конституційного Суду України у справі за консти¬туційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини тре¬тьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров ’я медична до¬помога надається безоплатно’’ (справа про безоп-латну медичну допогогу) ” від 29 травня 2002 р. № 10-рп/ 2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 23. - cm. 1132
Опубліковано
2010-03-29
Як цитувати
Горбовська, А. (2010). СКІЛЬКИ КОШТУЄ МЕДИЧНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ З БЕЗОПЛАТНОЮ МЕДИЦИНОЮ?. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 18-19. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/271