СТАН ІОННОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ТА ПРИ ПОЄДНАНІЙ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

  • А.М. Біловол Харківський національний медичний інститут, Харків, Україна
Ключові слова: гіпертонічна хвороба, іонний обмін, мікроелементи

Анотація

Результати вивчення іонного обміну у хво­рих на псоріаз,а також у пацієнтів,які страждають по­єднаною гіпертонічною хворобою,виявили його глибокі порушення, які характеризувались якісним перерозподі- ленням кальцію,фосфору,магнію,цинку, міді,та інших мікроелементів в сиворотці крові, сечі, еритроцитах і волоссі.

Посилання

1. Мордовцев В.Н. Псориаз. Патогенез, клиника, лечение./ В.Н. Мордовцев, Г.В. Мушев, В.И. Алъбинова // Кишинев: Штиинца, 1991. - 181с.
2. Насонов Е.Л. Клиника и иммунопатология ревматических болезней / Е.Л. Насонов // Москва. - Наука, 1994 - 261с.
3. Шлопов В.Г. Клинико-морфологический анализ висцеральных проявлений псориатической болезни / В.Г. Шлопов, Т.П. Шевченко //Врачебное дело- 1988. №8. - с. 88-91.
4. Ещенко В.А. Блокирование цинка как возможная причина клеточной альтерации /В.А. Ещенко // Архив патологии. - 1990 №9. - с. 86—88.
5. Коптева Т.Н. Морфология и патогенез псориаза / Т.Н. Коптева, В.В. Владимиров // Арх. Патологии. -1983, №3. - с. 89-94.
6. Черкашина Л.В. Вільно радикальне окислення при системних дерматозах. / Л.В. Черкашина, С.П. Шкляр, А.М. Біловол.//- Харків, 2007. - с. 183.
7. Авцин А.П. Микроэлементозы человека / А.П. Авцин, А.А. Жаворонков, М.А. Риш, Л. С. Строгнов //М: Медицина. - 1991 - 340с.
8. Войнар А.И. Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека / А.И. Войнар // — М: Высшая школа. - 1980 - 312с.
9. Репин В. С. Критические факторы химической регуляции развития / В. С. Репин // Медицина. - М.: 1980 - 246с.
10. Кузьмин С.Д. Биохимия митотического цикла опухолевых клеток/С.Д. Кузьмин //Київ. - Наукова думка.-1984. - 172с.
И. Золотов Ю.А. Концентрирование микроэлементов / Ю.А. Золотов, Н.М. Кузьмин //Київ. Наукова думка, 1984. - 283 с.
12. Лойко Е.А. Спектрохимическое определение микроэлементов в сыворотке и моче / Е.А. Лойко // Лаб. Дело .- 1967. -№7. - с.403-406.
13. Бабенко Г.О. Визначення мікроелементів і металоферментів у клінічних лабораторіях /Г.О. Бабенко // Здоров’я. -Київ, 1968. - 136с.
Опубліковано
2010-03-29
Як цитувати
Біловол , А. (2010). СТАН ІОННОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ТА ПРИ ПОЄДНАНІЙ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 32-36. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/275