УРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА У ХВОРИХ НА ДІАБЕТ

  • Ю. В. Дєєва Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: вестибулярна дисфункція, цукровий діабет, вестибулярна компенсація

Анотація

Резюме: В лекції наведені сучасні погляди на проблему вестибулярних дисфункцій у хворих на цукровий діабет. Актуальність проблеми обумовлена збільшенням кількості даної патології та високою інвалід- ізацією хворих. Оиінено, що вестибулярні розлади є одним з найбільш ранніх ускладнень,що виникають у хворих на цукровий діабет і можуть слугувати маркерами розвитку ускладнень діабетичного процесу. Наведені різноманітні схеми лікування і реабілітації вестибулярної дисфункції у хворих на цукровий діабет.

Посилання

1. Дегонский А.И. К анализу влияния сахарного диабета на состояние ЛОР-органов / А.И. Дегонский, Н.Д. Халангот, М.И. Волошина, Н.В. Лучина // Актуальные проблемы клинической медицины Донбасса: Материалы науч.-практ. конф. - Донецк. - 1993. - 119с.
2. Дедов И.И. Дисфункция эндотелия Б развитии сосудистых осложнений сахарного диабета / И.И. Дедов, М.В. Шестакова, Т.В. Кочемасова, И.С. Северина // Рос. физиол. журн. им. ИМ. Сеченова. - 2001. - Т. 87. - №>8. - С. 1073-1084.
3. Митин Ю.В. Сахарный диабет и патология ЛОР- органов / Ю.В. Митин, А.В. Щербак // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. - 1988. - Хз б.-С. 65-69.
4. Мітін Ю.В. Стан вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет / Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва, О.В. Діхтярук // X з’їзд оториноларингологів України 22-25 травня 2005 р. м. Судак. — Київ. - 2005. - С. 336-337.
5. Назармухамедова Н.Ф. Патология ЛОР органов у больных сахарным диабетом / Н.Ф. Назармухамедова // Мед. Журн. Узбекистана. - 1988. - № 12. - С.43-44.
6. Розкладка А.И. Коррекция кохлео-вестибулярных нарушений у больных сахарным диабетом / АЛ. Розкладка, Л.А. Савчук, И.И. Жердева, Б.Н. Маньковский // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2006. — 3-с. — С. 29.
7. Хасанов С.А. Изменения в наружном и среднем ухе при сахарном диабете диабете / С.А. Хасанов, СЮ. Бабаджанова // Вести, оториноларингологии. - 1986. - Хз 1.- С. 74-77.
8. Хасанов С.А. Ранние признаки проявления сахарного диабета у оториноларингологических больных / С.А. Хасанов // Вести, оториноларингологии. - 1981. - № 5. - С. 29-31.
9. Мітін Ю.В. Бетасерк і ноотропіл в комплексному лікуванні сенсоневральної приглухуватості / Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва / / Журнал вушних, носових і горлових хвороб—2006—№3-С.-С.49.
10. Мітін Ю.В. Визначення ранніх та прихованих вестибу-лярних розладів у хворих на цукровий діабет / Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва / Журнал вушних, носових і горлових хвороб—2011. -№5- С.-С.158.
11. Шидловська Т.В., Заболотний Д.І. Шидловська ТА.Сенсо- невральна приглухуватість.Ж. :Логос2006.-752с.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Дєєва, Ю. В. (2015). УРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА У ХВОРИХ НА ДІАБЕТ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 27-30. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/282