ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМОГО АНТИКОАГУЛЯНТА ВАРФАРИНУ У ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ: ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

  • Ю. В. Ковбаснюк Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: фібриляція передсердь, варфарин, тромбоемболічні ускладнення, ожиріння.

Анотація

Резюме. Фібриляція передсердь - одне з найбільш поширених порушень ритму серця, яке зустрічається в популяції. Прогнозується, що в наступні 50 років з урахуванням збільшення тривалості життя населен­ня частота фібриляції передсердь зросте більше, ніж удвічі. Захворювання асоціюється з підвищенням загальної та раптової смертності, зростанням ризику серцевої недостатності, погіршенням якості життя, але одним із найнебезпечніших ускладнень даної аритмії є виникнення частих тромбоемболій, які у 75% випадків проявляються церебральною катастрофою - інсультом.

Саме тому автором було обрано у дослідженні найбільш розповсюджений на теренах вітчизняної медицини препарат - варфарин. У статті обговорено питання профілактики тромбоемболічних ускладнень у хво­рих з ФП. Розглянуто використання варфарину та особливості його корекції дозування в залежності від віку, статі, ІМТ та супутнього ожиріння. Автор чітко продемонстрував необхідність корекції дози препарату в залежності від демографічних характеристик та вказав наукову практичну новизну отриманих даних.

Посилання

1. Furie K.L., Kasner S.E., Adams R.J. et al. Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke or Transient Ischemic Attack A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011;42:227-76.
2. Kamel H.Cost-Effectiveness of Dabigatran Compared With Warfarin for Stroke Prevention in Patients With Atrial Fibrillation and Prior Stroke or Transient Ischemic Attack / Kamel H, Johnston S.C., Easton J.D. et al.// Stroke 2012.
3. Lane D.A., Lip G.Y.H. Use of The CHA2DS2-VASc and HAS- BLED scores to aid decision making for thromboprophylaxis in non- valvular atrial fibrillation // Circulation. — 2012. — Vol. 126. — P. 860-865
4. Moridani M. Frequency of CYP2C9 polymorphisms affecting warfarin metabolism in a large anticoagulant clinic cohort / M. Moridani, L. Fu, R. Selby [et al.] // Clin. Biochem. — 2006. — Vol. 39(6). — P. 606-612.
5. ORiordan M. Recent AF Guidelines would significantly expand О AC use/ ORiordan M.// Medscape, 3 March 2015.
6. Risk factors for stroke and efficacy of antithrombotic therapy in atrial fibrillation: analysis of pooled data from five randomized controlled trials. Arch Intern Med 1994;154:1449-57.
7. Sullivan S. D., Orme M. E., Morais E., Mitchell S. A. Inter-ventions for the treatment of atrial fibrillation: A systematic literature review and meta-analysis // Int J Cardiol. 2012, Mar 31.
8. Yin T. Warfarin dose and the pharmacogenomics of CYP2C9 and VKORC1 — rationale and perspectives / T. Yin, T. Miyata // Thromb. Res. - 2007. - Vol. 120(1). - P. 1-10.
9. Канорский С.Г. Предупреждение тромбоэмболий у боль-ных с фибрилляцией предсердий: проблема выбора орального антикоагулянта/ Канорский С. Г.// Международный медицинский журнал. 2012; 3.
10. Парфенов В.А. Ишемический инсульт / Парфенов В.А., ХасановаД.Р.// МПА — 2012. — 288 с.
11. Сычев Д.А. Алгоритмы дозирования варфарина, осно-ванные на результатах фармакогенетического тестирования: реальная возможность оптимизации фармакотерапии / ДА. Сычев, ИМ. Антонов, С.В. Загребин [и др.] // Рациональная фар-макотерапия в кардиологии. — 2007. — № 2. — С. 59- 66.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Ковбаснюк, Ю. В. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМОГО АНТИКОАГУЛЯНТА ВАРФАРИНУ У ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ: ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 37-39. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/284