АПЛІКАЦІЙНА СОРБЦІЙНА ТЕРАПІЯ ГНІЙНО- НЕКРОТИЧНИХ ВИРАЗОК У ХВОРИХ ІЗ НЕВРОІШЕМІЧНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

  • М. О. Приступюк Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: цукровий діабет, виразки, антимікробні сорбенти

Анотація

Резюме. Мета роботи - дослідити клінічну ефективність лікування виразок у хворих з невроішемічною формою синдрому діабетичної стопи (СДС) використанням аплікацій нанодисперсних антимікробних композицій на основі силікатних сорбентів. Під наглядом перебувало 78 пацієнтів, 27 чоловіків (35%) і 51 жінка (65%). Діагностика СДС здійснювалася відповідно до Міжнародного консенсусом з діабетичної стопи. Стан магістрального кровотоку в нижніх кінцівках оцінювали за показником лодижечно-плечового індексу. Хворі отримували комплекс лікування відповідно протоколів МОЗ України. Призначали антибіотики широкого спектру дії, похідні тіоктової кислоти, нейротропні вітамінні препарати, засоби дезагрегантну впливу. Компенсація діабету здійснювалася препаратами інсуліну. Пацієнти були розділені на 2 групи, групу лікування без використання аплікаційної сорбції та групу з використанням аплікацій на виразки сорбційно-антибактеріальної нанокомпозицій. Лікування вважалося ефективним при повній епітелізації виразки. Статистичну обробку результатів дослідження проводили методами параметричної статистики. Результати виконаного дослідження по використанню в комплексному лікуванні гнойнонекротіческіх виразок у хворих з невроішемічною формою СДС свідчать про скорочення термінів загоєння виразок у пацієнтів лікувалися аплікаціями сорбційно-антибактеріальної нанокомпозіціі. Повна епітелізація виразок досягається в середньому на 10 діб швидше в порівнянні з методами лікування виразок без використання аплікаційної сорбції. Тривалість лікування хворих з нейроішеміческіе формою СДС збільшується після 70 років у чоловіків і у жінок. Використання антибактеріальної композиції на основі нанодисперсного кремнезему скорочує термін повної епітелізації виразок в середньому на 10 діб в порівнянні з лікуванням пацієнтів без аплікаційної сорбції.

Посилання

1. С. Г. Белов, Е. І. Гірка. Шляхи поліпшення хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрому стопи діабетика// Шпитальна хірургія. —2014. — № З — С.57-59.
2. Беляева О.А. , Радзиховский А.П. Крыжевский В.В., Ры- бянец Ю.В. та ін. Антимикробная терапия в комплексном лече-нии гнойно-некротических осложнений у пациентов с синдромом диабетической стопьі//Хірургія України. —2012.— № 4.— С. 58—62.
3. Белобородов В. А., Фролов А. П., Рудых К. Ю. Лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы// Сучасні медичні технології. —2013. —№ 3. —С. 23-25
4. Довідник основних показників діяльності ендокринологіч-ної служби України за 2013 рік. Огляд підготовлено керівником науково-організаційного відділу. К. мед. н. А.Д. Чернобровим. Директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМИ України академік НАМНУ, професор М.Д.Тронько. К: 2014. -40с.
5. Корымасов Е. А. Бенян А. С., Аюпов А. М.. Пути улучше-ния результатов лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы // Сучасні медичні технології. — 2013 - № 3. -С. 23-25
6. Ларін О.С., Горобейко М.Б., Таран С.В., Квітка ДМ. та ін. Лікування синдрому діабетичної стопи з позицій доказової ме-дицини // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. —2007. — №2. -С. 55-57.
7. МОЗ України. Наказ № 1118 від 21.12.2012. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу», розроблений на основі адаптованої клінічної настанови “Цукровий діабет 2 типу”, як джерело доказової інформації про найкращу медичну практику.
8. Мороз ВМ. Досягнення та стратегія дослідження нових вітчизняних лікарських антисептичних препаратів / ВММороз, Г.К.Палій, Ю.Л.Волянський // Вісник Вінницького державного ме-дичного університету. — 2000. — М2. — С. 260-264.
9. Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии /Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна // Сост. П.П. Горбик, В.В. Туров. - К: Наук, думка, 2011. - 444 с.
10. Патент 33629 Україна. МПК 51 А61КЗ1/695, А61К31/ 14, А61КЗЗ/44, А61К31/01, А61Р17/02. Препарат для лікування ран / Геращенко І.І., Чепляка ОМ., Вільцанюк О.А., Бурковський МЛ., Желіба МД. (Україна). — Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.07.2008
11. Протокол надання медичної допомоги хворим з синдро-мом діабетичної стопи. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.05.2009 №356 в редакції наказу МОЗ України від 05.08.2009 № 574.
12. Протоколи надання медичної допомоги хворим із па-тологією ендокринної системи. Затверджено Вченою радою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України від 5.09.2011, протокол №124. Київ, 2011.
13. Bakker К, Schaper N.C. International Working Group on Diabetic Foot. Editorial Board. The development of global consensus guidelines on the management and prevention of the diabetic foot 2011// Diabetes Metab Res Rev. —2012 . — Suppl . — V.116. —P.8, doi: 10.1002/dmrr.2254.
14. Bastyr E.J , Price K.L,Bril V.MBBQ Study Group. Development and validity testing of the neuropathy total symptom score-6: questionnaire for the study of sensory symptoms of diabetic peripheral neuropathy/ZClin. Ther. —2005. — V. —27 —№8. -1278-1294.
15. Boulton A.J., Vileikyte L., Ragnarson-Tennvall G., et al. The global burden of diabetic foot disease. //Lancet . —2005. —V.366. — P. 1719-1724.
16. Chadwick P, Jeffcoate W., McIntosh C. How can we improve the care of the diabetic foot? //Wounds UK . -2008. -V.4. -№4. - R144-148.
17. Chawla A., Bhasin G., Chawla R. Validation of neuropathy symptoms score (NSS) and neuropathy disability score (NDS ) in the clinical diagnosis of peripheral neuropathy in middle aged people with diabetes. Internet scientific publications. http://ispub.com/IJFP/ 12/1/1517
18. Edmonds M. Infection in the neuroischemic foot.// Int J Low Extrem Wounds . —2005. —V.4. —P.145-153.
19. Jturgensen ME, Almdal TP, Faerch K.Reduced incidence of lower-extremity amputations in a Danish diabetes population from 2000 to 2011//Diabet Med. - 2014/- V.31(4):443-447. doi: 10.1111/ dme.12320. [PubMed].
20. Martunez-Gymez DAI, Moreno-Carrillo MA, Campillo-Soto A, Carrillo-Garcua A, Aguayo-Albasini Reduction in diabetic amputations over 15 years in a defined Spain population. Benefits of a critical pathway approach and multidisciplinary team work.// JL Rev Esp Quimioter. - 2014. - V.27(3): 170-179. [PubMed].
21. Sumdergaard LN1, Christensen AB, Vinding AL, К]жг IL, Larsen P Elevated costs and high one-year mortality in patients with diabetic foot ulcers after surgery// Dan Med J . — 2015 . — V.62(4). pii: A5050. [PubMed]
22. Study of Tioctic Acid in Real clinical practice for Treatment of
diabetic neuropathy.http://www.umj.com.ua/article/19785/
endokrinnaya-patologiya-v-vozrastnom-aspekte.
23. Warriner R, Burrell R. Infection and the chronic wound: a focus on silver. //Adv. Skin Wound Care . —2005. — V.18. — №1. Suppl. — P.2-12.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Приступюк, М. О. (2015). АПЛІКАЦІЙНА СОРБЦІЙНА ТЕРАПІЯ ГНІЙНО- НЕКРОТИЧНИХ ВИРАЗОК У ХВОРИХ ІЗ НЕВРОІШЕМІЧНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 49-53. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/287