МОЖЛИВОСТІ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА

  • Катерина Логаніхіна ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМИ України”, відділення рентгенівської комп’ютерної томографії, м. Київ, Україна
Ключові слова: дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта, мультидетекторна комп’ютерна томографія, остеохондроз, остеопороз, спондилолістез, деформуючий спондилоартроз, деформуючий спондильоз

Анотація

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта (ДДЗ) - гостро актуальна проблема сучасної вертебрології. Обстежено 57 хворих з ДДЗ на 64-зрізовому комп'ютерному томографі Lightspeed VCT, GE, з 2,5 товщиною зрізу, подальшим переформатуванням по 1,25 мм та 0,0625 мм, мульти планарной (МПР) та ЗД-реконструкціями (ЗД). ДДЗ діагностували переважно у людей у ​​віці 45-65 років (59 осіб, 72,1%), найбільш часто виявлено поєднання декількох нозологій (39 осіб, 47,6%), причому у чоловіків частіше спостерігали деформують спондилез (у 7 осіб, 8 , 6%) і спондилоартроз (у 5 осіб, 6,1%); у жінок - межпозовоночний остеохондроз (у 11 осіб, 13,5%), остеопороз (у 4 осіб, 4,9%). Завдяки проведеним дослідженням була разра¬ботана МДКТ-семіотика ДДЗ, виявлено їх найбільш часті ознаки, що сприяло підвищенню пока¬зателей діагностичної ефективності методу на 6,2 10,4%.

Посилання

1. Клименко О.В., Головченко Ю.І., Каліщук-Слободін Т.М., Романенко Н.І., Рябіченко Т.М.. Структура дегенеративно-дис-трофічних захворювань хребта: клініка, діагностика та ліку¬вання. // Consilium medicum Ukraina. — 2008. — № 11.
2. Корж Н.А., Продан А.И. Дегенеративні захворювання хребта та їх функціональная класифікація. // Український нейро¬хірургічний журнал. — 2004. — № 3. — С. 71-80.
3. Скрябин Е.Г. Клиника, диагностика и лечение дегенера¬тивно-дистрофических и диспластических заболеваний грудно¬го и поясничного отделов позвоночника у беременных и родиль¬ниц. Автореферат дис. на здобуття наук. ст. д. мед. н. // Тю¬мень. — 2005. — 38 с.
4. Спузяк М.И., Шармазанова О.П., Спузяк М.Р., Лисенко Н.С., Спузяк Н.М. Болі в грудному віддіі хрета у осіб різного віку. Результати рентгенологічне дослідження. // Проблеми остео¬логії. - 2008. - Т. 11 (№> 1-2). - С.37-39.
5. Теремшонок А.В. Ортопедические принципы хирургичес¬кого лечения больных дегенеративно-дистрофическими заболева¬ниями пояснично-крестцового отдела позвоночника. Авторефе¬рат дис. на здобуття наук. ст. канд. мед. н. // С-Пб. — 2004. — 22 с.
6. Abbas Н. М.’ Enas А. М., Tarek A. Multidetector ct of the vertebral column: count with confidence & get trusted level for surgery. // EL-MINIA MED. BULE - 2011.- VOL. 22. - № 2.- P. 42-52.
7. Josef B. S., Andrew J. S., Jeffrey N. K, Atul K, Kirkham W., Christopher M. B. Are “normal” multidetector computed tomographic scans sufficient to allow collar removal in the trauma patient?. // J Trauma. - 2010. - № 68(1). - P. 103-108.
8. Jzelenberg W, Burdorf A. Spine. 2004. Jun 15; 29(12). P. 1362-1368.
9. Kong M.H., Morishita Y., He W., Miyazaki M., Zhang H., Wu G., Hymanson H.J., Wang J.C. Lumbar segmental mobility according to the grade of the disc, the facet joint, the muscle, and the ligament pathology by using kinetic magnetic resonance imaging. // Spine (Phila Pa 1976). - 2009. - V. 34(23). - P. 2537-2544.
10. Patrick O., Francis R. V. Low-dose multidetector computed tomography of the cervical spine: optimization of iterative reconstruction strength levels. //Acta Radiol. — 2013. — № 78 (120). — P. 1125-1137.
11. Pradeep S., Asako M., David J. H., Jeffrey G. J., James R., Ali G. Does lumbar spinal degeneration begin with the anterior structures? A study of the observed epidemiology in a community-based population. // BMC Musculoskeletal Disorders. — 2011. — V. 12. — №. 202. - P. 124-132.
12. Rojasa C.A., Vermessa D., Bertozzia J.C., Whitlowb J., Guidic C. Normal Thickness and Appearance of the Prevertebral Soft Tissues on Multidetector CT.//AJNR. - 2009. - № 30. - P. 136-141.
Як цитувати
Логаніхіна , К. (1). МОЖЛИВОСТІ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 44-47. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/294