ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОКРИННОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ БАЗИ ДАНИХ

  • Людмила Наумова Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: вугрова хвороба, гормональні дослідження, програмне забезпечення

Анотація

На базі системи управлення MySQL створений програмний продукт обробки результатів комплексного лабораторного гормонального обстеження жінок з висипом хворобою. Програма покращує і спрощує аналіз лабораторних досліджень, дозволяє створювати індивідуальну карту хворий і архів обстежень.

Посилання

1. Багрец А.Н., Кузнецов В.А., Букша Т.Г. Повышение кон-центрации Зв-гидроксистероиддегидрогеназы в клетках кожи больных вульгарными угрями // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2013. — №5. — С.62-64.
2. Візуальний редактор баз “MySQL Workbech” -[Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.webmasters.by/articles/ review-po/96-ту sql-development-tools.html
3. Подключение к базе данных с помощью JDBC -[Елект¬ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.codenet.ru/webmast/ java/stat/jdbc.php
4. Самцов А.В. Акне и акнеформные дерматозы. Моногра¬фия — М.: ООО “ЮТКОМ”, 2009. - 288 с.
5. Java. Методы программирования./И.Н. Блинов, В.С. Ро-манчик. Минск: издательство “Четыре четверти”, 2013. — 896 с.
6. MySQL. Руководство администратора.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. — 624 с
7. Tanghetti Е.А., Kawata А.К., Daniels S. Petal. Understanding the Burdenof Adult Female Acne //J Clin Aesthet Dermatol. —2014. — V.7. -Ko 2. -P. 22-30.
Як цитувати
Наумова , Л. (1). ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОКРИННОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ БАЗИ ДАНИХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 51-55. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/296