ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ З ВКЛЮЧЕННЯМ ГЕМІФЛОКСАЦИНУ У ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З МОНО-, ПОЛІ- І МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНІСТЮ

  • Ганна Радиш Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: хіміорезистентний туберкульоз, мультирезистентний туберкульоз, геміфлоксацин, фторхінолони, антимікобактеріальна терапія

Анотація

У відкритому, проспективному, рандомізованому дослідженні виявлено, що ефективність вико­ристання геміфлоксацину в режимі лікування хворих з хіміорезистентним деструктивним туберкульо­зом легень не відрізнялась від ефективності використання інших фторхінолонів III-IV покоління (гатіф- локсацин, левофлоксацин) та була вірогідно краща в порівнянні з офлоксацином. Як свідчать отримані дані, на кінець основного курсу антимікобактеріальної терапії (АМБТ) вилікування хворих на хіміорезис- тентний, мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз з розширеною резистентністю, режим АМБТ яких включав геміфлоксацин, було зафіксовано на 25% частіше порівняно з групою хворих, які отри­мували інші фторхінолони. Разом з тим було зареєстровано однаковий рівень побічних реакцій при вико­ристані цих препаратів. Таким чином, геміфлоксацин є ефективним і безпечним в порівняні з іншими фторхінолонами, що дозволяє розглядати його як препарат вибору з групи фторхінолонів для лікування хіміорезистентного, в тому числі мультирезистентного туберкульозу легень.

Посилання

1. Лист ЕМЕА на сайті http:www.emea.europa.eu/humandocs/ PDFs/EPAR/Factive/Withdramal_letter. pdf
2. Панасюк А.В., Радыш А.В. Антимикобактериалъная ак-тивность гемифлоксацина и его аналогов in vitro // Вестник Академии наук Молдовы. Медицина. — 2011. — №4 (32). — С. 132.
3. Радиш Г.В. Ефективність застосування геміфлоксаци¬ну в лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний ту¬беркульоз легень / Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. —
2012. - с. 27-34.
4. Радиш Г.В., ІНульжик 1.1., Петренко В.І. Антимікобак- теріальна активність фторхінолону геміфлоксацину in vitro та in vivo // Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск №1. — 2012. — с. 135.
5. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медич¬ної допомоги. Туберкульоз. — МОЗ. — 2014. — 176 с.
6. Caminero JA, Matteelli A, Lange С. Treatment of ТВ, In: Lange C, Migliori GB, eds. Tuberculosis. // Eur Respir Monogr. — 2012. - №58. -p. 154—166.
7. Caminero J.A, Matteelli A., Loddenkemper R. Tuberculosis: are we making it incurable? // Eur Respir J. — 2013. — №42. — p. 5—8.
8. Caminero J.A, Sotgiu G., Zumla A., et al. Best drug treatment for multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis // Lancet Infect Dis. — 2010. — №10. — p. 621—629.
9. Caminero J.A. A tuberculosis guide for specialist physicians. Paris, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. — 2004. -130 p.
10. Caminero J.A. Treatment of multidrug-resistant tuberculosis: evidence and controversies // Int J Tuberc Lung Dis. — 2006. — №10. — p. 829—83 7.
11. Falzon D, Gandhi N, Migliori GB, et al. Resistance to fluoroquinolones and second-line injectable drugs: impact on multidrug-resistant ТВ outcomes // Eur Respir J. — 2013. — №42. — p. 156—168.
12. Falzon D, Jaramillo E, Schunemann HJ, et al. WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 update // Eur Respir J. — 2011. — №38. — p.516—528.
13. Hong Ch.Y. Discovery of gemifloxacin (Factive, LB20304a): a quinolone of a new generation // Farmaco. — 2001. — №56. — P.41- 44.
14. Johnson JL, Hadad DJ, Boom WH, et al. Early and extended early bactericidal activity of levofloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin in pulmonary tuberculosis // Int J Tuberc Lung Dis. — 2006. — №10. — p. 605—612.
15. Lai Ch.Ch., Tan Ch.K., Huang Y.T. et al. Extensively Drug- Resistant Mycobacterium tuberculosis during a Trend of Decreasing Drug Resistance from 2000 through 2006 at a Medical Center in Taiwan // Drug Resistance and Mycobacterium tuberculosis. — 2008. - №47. - P.e57-e63.
16. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990—2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 // Lancet. —
2012. -№380. - p. 2224—2260.
17. Orenstein EW, Basu S, Shah NS, et al. Treatment outcomes among patients with multidrug-resistant tuberculosis: systematic review and meta-analysis // Lancet Infect Dis. — 2009. — №9. — p. 153—161.
18. Ruiz-Serrano M.J., Alcala L., Martinez L. et al. In Vitro Activities of Six Fluoroquinolones against 250 Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosis Susceptible or Resistant to First-Line Antituberculosis Drugs // Antimicrobial agents and chemotherapy. — 2000. - Vol.44. - №9. - P.2567-2568.
19. Rustomjee R, Lienhardt C, Kanyok T, et al. A Phase II study of the sterilising activities of ofloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin in pulmonary tuberculosis // Int J Tuberc Lung Dis. — 2008. — №12. — p. 128—138.
20. World Health Organization. Definitions and reporting framework for tuberculosis — 2013 revision // Geneva, Switzerland. —
2013. - p. 47.
21. World Health Organization. Global tuberculosis report 2013 // Geneva, Switzerland. — 2013. —306 p..
Як цитувати
Радиш, Г. (1). ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ З ВКЛЮЧЕННЯМ ГЕМІФЛОКСАЦИНУ У ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З МОНО-, ПОЛІ- І МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНІСТЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 66-71. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/301