ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ФТОРХІНОЛОНІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

  • Аркадій Водяник Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз, фторхінолони, геміфлоксацин

Анотація

Вивчено in vitro на лабораторних штамах мікобактерій туберкульозу (МБТ) H37Rv антимікобактеріальна активність геміфлоксацину, проведено порівняння її з такою у офлоксацину, левофлоксацину та гатифлоксацину. Було визначено мікобактеріостатіческая активність крові після прийому геміфлоксацину. Встановлено, що геміфлоксацін має мінімальну інгібуючу концентрацію щодо МБТ на рівні 1,25 мкг / мл, що є високим показником в порівнянні з іншими фторхінолонами і дозволяє розглядати досліджуваний препарат як перспективний в лікуванні туберкульозу.

Посилання

1. Ковальова Г. Г Актуальні питання та практичні підхо¬ди до підвищення ефективності Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз в Україні [Текст] / Г. Г. Ковальова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ—інфекція. — №>4. - 2013. - С. 14—22.
2. Литвиненко, Н. А. Раціональний вибір індивідуалізованих режимів хіміотерапії для хворих на мультирезистентний ту-беркульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів [Текст] / Н. А. Литвинен¬ко, С. О. Черенько, М. В. Погребна та ін.// Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — №4. — 2013. — С. 45"53.
3. МОЗ України Центр медичної статистики МОЗ Украї¬ни. Туберкульоз в Україні (аналітично — статистичний довідник за 2001—2012 роки) / Під ред. Толстанова О. К. — Київ, 2013.
4. Падейская Е. Н. Фторхинолоны в клинике инфекционных заболеваний [Текст] / Е. Н. Падейская // Инфекции и антимикроб, тер. - 2005. - №>7. - С. 107-114.
5. Синопалъников А. И. Гемифлоксацин: новые возможнос¬ти антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у взрослых [Текст] / А. И. Синопалъников, А. А. Зайцев // Российс¬кие медицинские вести. “ 2007. — № 1. — С. 4—12.
6. Яковлев С. В. Значение новых фторхинолонов при внеболъ- ничных инфекциях дыхательных путей [Текст] / С. В. Яковлев // Инфекции и антимикроб, тер. — 2001. — №3(4).— С. 116-121.
7. Che-Kim Tan Comparative in vitro activities of the new quinolone nemofloxacin, gemifloxacin and other quinolones against clinical isolates of Micobacterium tuberculosis / Che-Kim Tan, Chih-Cheng Lai et al. // J of Amtimicrob. Chemoth. — 2009. — P. 1-2.
8. Migliori G. B. Fluoroquinolones: are they essential to treat multidrug—resistant tuberculosis? / G. B. Migliori, C. Lange, E. Girardi et al. // Eur Respir J. - 2008. - №31. - P. 904-5.
9. Paladino J. A. Is more than one quinolone needed in clinical practice? / J. A. Paladino // Ann. Pharmacother. — 2001. — V. 35. — P. 1085—1095.
10. Ruiz-Serrano M. J. In vitro activities of six fluoroquinolones against 250 clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis susceptible or resistant to first- line antituberculosis drugs / M. J. Ruiz-Serrano // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. “ 2000. “ №44(9).
P. 2567—2568.
Як цитувати
Водяник , А. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ФТОРХІНОЛОНІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 88-90. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/305