КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ ПОХІДНИХ КСАНТИНІВ ПРИ ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ

  • Катерина Мурланова Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: похідні ксантинів, кардіотоксичність, бронхіальна астма, діти

Анотація

В роботі запропоновано вирішення актуального науково-практичного завдання сучасної фармакології: підвищення безпеки використання похідних ксантинів у дітей при лікуванні бронхіальної астми шляхом проведення порівняльного аналізу явища кардіотоксичності даної групи препаратів.

Посилання

7. Аналіз дитячої алергологічної служби в Україні у 2010 році. — К: МОЗ України, 2010. —9 с.
2. Ласиця О. І. Алергологія дитячого віку / О. Л. Ласиця, Т. С. Ласиця, С. М. Нєдєльська. — К: Книга плюс, 2004. — 367 с.
3. Global strategy for asthma management and prevention (GINA 2011) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.ginasthma.org/pdfGINA_Report_2011.pgf.
4. Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ginasthma. org/pdf/GINA_Report_2009.pgf
5. Нормативно-директивні документи МОЗ України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/
6. Синдромы удлинения и укорочения интервала Q — Т. Часть 1. / Hiroshi Morits, Jiashin Wu, Douglas P. Zipes // Therapia. — 2008. - №> 10 (30). - C. 10- 20.
7. Синдромы удлинения и укорочения интервала Q — Т. Часть 2. / Hiroshi Morits, Jiashin Wu, Douglas P. Zipes // Therapia. — 2008. - №> 11 (31). - C. 10—17.
8. Кардіологія дитячого та підліткового віку: Наук.- практ. посіб. / П.С. Мощин, Ю.В. Марушко, С.О. Бабко та ін.; За ред. П.С. Мощича, Ю.В. Марушка. — К: Вища шк., 2006 — 422с.
9. Oral xanthines as maintenance treatment for asthma in children (Cochrane Library 2009) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. thecochranelibrary. com
10. Справочник no функциональной диагностике в педиатрии. Под ред. Ю.Е. Вельтищева, П.С. Кисляк. “Медицина”, 1979 — 624с.
Як цитувати
Мурланова , К. (1). КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ ПОХІДНИХ КСАНТИНІВ ПРИ ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 96-101. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/307