ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ ПІСЛЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ЗА ДАНИМИ ІНФЛЯЦІЙНО-ДЕФЛЯЦІЙНОГО ТЕСТУ

  • І.І. Гринько ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», м. Київ, України
Ключові слова: Хронічний туботимпанальний середній отит, інфляційно-дефляційний тест, дисфункція слухової труби, тимпанопластика, вентиляційна трубка.

Анотація

В лікуванні пацієнтів хворих на хронічний туботимпанальний середній отит, однією із головних умов успішного лікування є достатня функція слухової труби. Дослідження вентиляційної функції шляхом інфляційно-дефляційного тесту дозволяє точно оцінити ступінь дисфункції слухової труби та скорегувати хірургічну тактику. У Пацієнтів із встановленим 5 ступенем функції слухової труби нами виконувалась тимпанопластика із використанням вентиляційних трубок, встановлених субанулярно. Вентиляційні трубки, встановлені інтраопераційно дозволяють виконувати інфляційно-дефляційний тест після хірургічного втручання, що дозволяю оцінити динаміку зміни функції слухової труби та видалити вентиляційну трубку в разі її покращення.

Опубліковано
2017-03-31
Як цитувати
Гринько , І. (2017). ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ ПІСЛЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ЗА ДАНИМИ ІНФЛЯЦІЙНО-ДЕФЛЯЦІЙНОГО ТЕСТУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(99), 16-21. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/31