ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С

  • Н.В. Динник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, загальноадаптивні реакції організму, резистентність та реактивність

Анотація

Той факт, що у фазу реактивації більш ніж у двох третіх пацієнтів виявлено загальноадаптивні реакції за яких імун­на система функціонує в максимальному режимі і, при цьому, у 50% хворих із ознаками перенапруги на межі зриву, пояс­нює специфіку перебігу вірусно­го гепатиту С. Зважаючи на швидкі мутаційні зміни вірусу імунна система хворого перебу­ває у постійній напрузі і здатна тривалий час індукувати антитіла до його чисельних “квазірізно- видів”, що забезпечує відносно стабільний клінічний перебіг зах­ворювання. При виснаженні та зриві компенсаторних можливостей імунної системи стан пацієнта різко погіршується. Визначені особливості стану резистентності та реактивності хворих на вірусний гепа­тит Сіє основою специфіки його клінічного перебігу під маскою “ласкавого вбивці”.

Посилання

1. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т. С. Антистрессорные реакции и активационная терапия. - М.: “ИМЕДИС”. -1998.-656с.
2. Дземан М.І. Значення резистентності, реактивності та загальноадаптивнихреакцій організму в клініці внутрішніх хвороб. // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання уражень внутрішніх органів та їх зв ’язок із наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Особливості перебігу захворювань у працівників річкового флоту”. Київ. - 1999р., с. 43 - 46.
3. Лобзин Ю.В. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение /Ю. В. Лобзин, К. В. Жданов, В. М. Волжанин, Д.А. Гусев - М.: Фолиант, 2006. - 192 с.
4. Панчишин Ю.М., Комариця О.И. Особливості метаболізму ліпідів у хворих на хронічні вірусні гепатити. Взаємозв’язки між HCV, HBV і метаболізмом ліпідів у гепатоцитах. Частина І // Acta Medica Leopoliensia. _ 2005. _№ 3. _С. 173Д79.
5. Сахарчук И.И. Вирусные заболевания: клиника, диагностика, лечение. -К: Книга плюс, 2007. - 232 с.
6. Серов В.В., Апросина З.Г. Хронический вирусный гепатит. - М.: Медицина, 2004.-384с.
7. Федорченко С.В. Хроническая HCV-инфекция: монография. -К: ВСИ “Медицина”, 2010. —272 с.
8. Bruno S., Crosignani A., Maisonneuve Р., et al. Hepatitis C genotype lb as a major risk factor associated with hepatocelullar carcinoma in patient with cirrhosis: a seventeen year prospective cohort study. Hepatol 2007;46 (5): 1350-1356.
9. Clinical Guidelines for the medical management of hepatitis C. New York State Department of Health 2005; p.25.
10. Ctamp M.B. Hepatitis C virus (HCV) specific immune response in anti-HCVpositive patients without hepatitis C viraemia /M. B. Ctamp, P. Catucci, S. Rossol [et al.] // Gut. - 1999. -P. 4-9.
11. Davila JA et al. Hepatitis C infection and the increasing incidence of hepatocellular carcinoma: a population-based study. Gastroenterology, 2004, 127:1372-1380. 
12. Linnen J., Wages J., Zhang-Keck Z. Y. Molecular cloning and disease association of hepatitis C virus: a transfusion-associated agent //Science. - 1996. - Vol. 271. - P. 505-508.
13. Fried M. W. Side effects of therapy of hepatitis C and their management //Hepatology. - 2002. - T.36. - P. 237- 244.
14.Ortiz V., Berenguer M., Rayon J.M., et al. Contribution of obesity to hepatitis C - related fibrosis progression //Am. J. Gastroenterol. -2002. -P. 2408-2414.
15. Thodore Sy, M. Mazen Jamal. Epidemiology of hepatitis C virus (HCV) infection // International Journal of Medical Sciences. - 2006. — Vol. 3. —P. 41-46.
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Динник , Н. (2011). ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 33-37. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/315