АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ТРИФАМОКСОМ ІБЛ У ПАЦІЄНТОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНIX ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ

  • В.В. Евдокимова Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Україна, м. Одеса
Ключові слова: ендометріоз яєчників, лапароскопія, Трифамокс ІБЛ

Анотація

За результатами виконаної роботи, Трифамокс ІБЛ є ефективним АБ для застосування в гінекологічному стаці­онарі при планових лапароскопічних оперативних втручан­нях - його клінічна і мікробіологічна ефективність у двох групах становила 95 - 98,4 %. Ефективність та добра пере- носимість Трифамоксу ІБЛ у нашому дослідженні була підтверджена відсутністю побічних проявів і підтверджена клініко-лабораторними методами дослідженнями у 98 % випадків. Усі прооперовані жінки відзначали зручність зас­тосування препарату Трифамокс ІБЛ в порівнянні із АБ, які вживалися ними раніше. Трифамокс ІБЛ добре перено­сився при внутрішньовенних інфузіях і в таблетованому варіанті. За час дослідження не було відмічено небажаних реакцій, що потребували б відміни препарату. Трифамокс ІБЛ може з успіхом застосовуватися при підготовці жінок з ендометріомами яєчників перед втручанням і після лапа- роскопічного оперативного лікування як у гінекологічно­му стаціонарі, так і в амбулаторно-поліклінічних умовах.

Посилання

1. Айламазян Э. К. Оценка эффективности амоксициллина/сульбактама в профилактике гнойно-септической инфекции после экстирпации матки /Айламазян Э. К., Беженарь В. Ф., Цыпурдеева А. А., Мартиросян М. М., Бикмуллина Д. Р. // Consilium Medicum. 2007. - Т. 09, N7.- С. 49-87.
2. Гуртовой Б. Л. Применение антибиотиков в акушерстве и гинекологии / Б. Л. Гуртовой, В. И. Кулаков, С. Д. Воропаева. - М., 2004.
3. Карпов О. И. Инновация в антимикробной защите в акушерстве и гинекологии: амоксициллин/сульбактам / О.И. Карпов, Э. К. Айламазян //Журнал акушерства и женских болезней. - 2006. - N2. - С. 87-93.
4. Краснопольский В. И. Гнойная гинекология /В. И. Краснопольский, С. Н. Буянова, Н. А. Щукина. -М., 2006.
5. Мгелиашвили М. В. Клиническое и фармакоэкономическое обоснование антибиотикопрофилактики в гинекологии /М. В. Мгелиашвили, А.Н. Щукина, С.Н. Буя¬нова // Российский вестник акушеров-гинекологов. - 2003. -N3 (3). - С. 111-119.
6. Юдина Е.В. Фармакоэпидемиологический анализ антибактериальной терапии острого и хронического цистита у детей / Е. В. Юдина// Научно-практическая конференция молодых ученых КГМА: тез. докл. - Казань, 2009. - С. 246-247.
7. Pallasch T.J., Slots J. Antibiotic prophylaxis for medical risk patients // J. Periodontol. - 1991. - Vol. 61. - P. 227-231.
8. Watson R. A quarter ofEU citizens are being treated for chronic disease //BMJ. -2007. - Vol. 335. - P. 584.
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Евдокимова , В. (2011). АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ТРИФАМОКСОМ ІБЛ У ПАЦІЄНТОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНIX ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 38-42. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/316