ВПЛИВ МЕТАБОЛІТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ТА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ В ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ

  • Т.А. Сікорська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, метаболічна терапія, суправентрикулярні екстрасистоли, чсс

Анотація

Використання тіотриазоліну в комплексній терапії артеріальної гіпертензій дозволяє ефективно коригувати різноманітні порушення ритму як в спокої, так і при фізич­ному навантаженні. Тіотриазолін не лише сприяє зменшенню кількості суправентрикулярних екстрасистол, але й усуває небез­печні порушення ритму. Тіотриазолін не впливає на частоту серцевих скоро­чень, тому він може широко використовуватись в комп­лексній терапії разом з препаратами, які впливають на ЧСС. Препарат добре переноситься і не виявляє побічних ефектів, тому він може застосовуватись в комплексній терапії у хворих із гіпертонічною хворобою поєднаною з хронічною ішемією мозку.

Посилання

1. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии,- М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 296с.
2. Визир В.А., Волошина И.Н., Волошин Н.А., Мазур И.А., Беленичев И.Ф. Метаболические кардиопротекторы: фармакологические свойства и применение в клинической практике: Метод, рекомендации. - ЗГМУ, 2006. -13 с.
3. Волошин Н.А., Визир В.А., Волошина И.Н. Клиническое применение Тиотриазолина для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Главы из монографии “Тиотриазолин. Тиоцетам. Тиодарон ” // Новости медицины и фармации. - 2007. -№ 14-16 (Электронная публикация)
4. Жарінов О.И. Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію: актуальні питання// Ліки України. - 2008. —№ 5. - С. 30-31.
5. Мазур И.А., Волошин Н.А., Чекман И. С., Зименковский Б. С., Стец В.Р. Тиотриазолин: фармакологические аспекты и клиническое применение. - Запорожье, 2005. - 160 с
6. Окороков. А. Н. Диагностика болезней внутренних органов: Т. 7. Диагностика болезней сердца и сосудов.: — М.: Мед. лит., 2004.
7. Підсумки діяльності у сфері охорони здоров ’я України за перше півріччя 2010 року / За редакцією Першого заступника Міністра охорони здоров’я України Лазоришинця В .В. -К: МОЗ України, 2010 —с
8. Руководство по кардиологии/под ред. В.Н. Коваленко. - К: Моріон, 2008. — 1424 с.
9. Свищенко Е.П. Проблема гипертрофии левого желудочка у больных с артериальной гипертензией // Укр. мед. часопис. - 2001. —№ 1 (21). — С. 6-8
10. Свіщенко Є.П., Багрій А. Є., Коваленко В.М. та ін. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики талікування артеріальної гіпертензії. Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.- Київ, 2008. - 86 с
11. Сіренко Ю.М., Граніч В.Н., Радченко АД. та ін. Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії: профілактика, діагностика та лікування: Метод, рекомендації. - К, 2003. — С. 19-23.
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Сікорська , Т. (2011). ВПЛИВ МЕТАБОЛІТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ТА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ В ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 54-59. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/321