ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА В МЕДИЧНОМУ ТА ПРАВОВОМУ АСПЕКТАХ

  • К.А. Джума Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
  • І.І. Шульжик Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: лікарська помилка, правопорушення, нещасний випадок

Анотація

Потрібно розрізняти такі поняття, як лікарська помилка, нещасний випадок та професійне правопору­шення у медичній практиці. При цьому, на нашу думку, під лікарською помилкою варто розуміти правомірні дії медичних працівників. Також потрібно відзначити, що вар­то скористатися досвідом багатьох державах і ввести інсти­тут страхування професійної помилки, у результаті якої заподіяна шкода або збиток здоров’ю громадянина, не пов’язаний з недбалим або халатним виконанням ними професійних обов’язків.

Посилання

1. Антонов С.В. Лікарська помилка як особливий критерій при встановленні вини медичних працівників у цивільно-правовому делікті / С.В. Антонов // Держава і право: Збірник наукових праць. -К.: Інс. держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2002. -Вип. 18.- С. 224-229.
2. Антонов С.В. Медична помилка у правовому аспекті / С.В. Антонов //Управління закладом охорони здоров’я,—2007,—Вип. 7. — С. 29-31.
3. Бобров О.Е. Медицинские преступления: правда и ложь / О.Е.Бобров. - Петрозаводск: Интел Тек, 2003. - 193 с.
4. Волков В.Н. Судебная медицина: Учеб, пособие для вузов / В.Н.Волков, А.В.Датий; под ред. проф. А. Ф. Во-лынского. - М.: ЮНИТИИДАНА, Закон и право, 2000. - 639 с.
5. Громов А.П. Закон на страже здоровья /А.П. Громов. - М.: Знания, 1976. - 96 с.
6. Лейбович Я. Врачебные ошибки и незаконное врачевание / Я. Лейбович // Судебная ответственнность врачей. - Л. - М., 1926.
7. Огарков И.Ф. Врачебные правонарушения и уголовная ответственность за них /И. Ф. Огарков. — Ленинград, 1966.
8. Прасов О. О. Право на медичну допомогу та його здійснення: автореф. due. канд. юрид. наук. -X., 2007.
9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
10. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я ’’від 19 листопада 1992р. № 2801- XII (із змінами та доповненнями).
11. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ (нова редакція від 01.12.2005 р.).
12. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001 р.
13. Кодекс України про адміністративні правопо-рушення 7 грудня 1984 р.
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Джума , К., & Шульжик, І. (2011). ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА В МЕДИЧНОМУ ТА ПРАВОВОМУ АСПЕКТАХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 67-69. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/324